Indigový chlapec Saša o změnách na Zemi 9

181. Řekni, je možné připojit oddělených deset spirál DNA a jak to udělat?
DNA šroubovice nejsou odpojeny. Nemohou být odpojeny, protože to je jiná paměť, ne jako u člověka. Tento kousek paměti se jen mění a přizpůsobuje tomu, co se děje na Zemi. Pokud lidé chtějí nadále v tomto světě žít, budou muset tyto změny přijmout. Jestliže však budou chtít všechno nechat při starém, nebudou žít dlouho.

Indigový chlapec Saša o změnách na Zemi 8

161. Co je „třetí oko“?
Třetí oko, to je vnitřní vidění člověka. Má ho od narození. Je jím možné vidět nejen silné zdroje světla, ale také slabé (a velmi slabé).

162. Jak se dá otevřít?
Musíte pochopit, že člověk, to není jediný stav, ve kterém se nacházíte.

Indigový chlapec Saša o změnách na Zemi 7

Díky Vlabi za překlad!
Prosím čtenáře, aby si uvědomili, že zde nejsou ve škole, a tudíž se nemusejí učit ani chápat ani brát vše, co se tu předkládá. Přijměte to, co k vám promlouvá, odložte to, čemu nerozumíte nebo nepotřebujete nebo je vám nepříjemné...

Indigový chlapec Saša o změnách na Zemi 6

Milý Orgonete, máte-li ještě zájem, posílám další překlady. Ráda bych však reagovala na diskuze těmito poznámkami:
1. Text není channelingem, ale jsou to otázky kladené a zodpovídané na internetovém fóru.
2. Země byla v průběhu věků osídlena celou řadou humanoidních civilizací, které se navíc mezi sebou křížily. Pokud Saša mluví o původu lidstva, odpovídá zcela v intencích tázajícího – tedy zmiňuje-li výsadek lidí dnešního typu (rasa Adam Kadmon) před 12 tisíci lety, je to patrně výsadek uskutečněný po kataklyzmatu spojeném se zánikem Atlantidy, kdy bylo třeba posílit zdecimované osídlení Země; zní-li dotaz na „древние люди“, hovoří o „starověkých lidech“; mluví-li se o Sumerech, pak říká, že to jsou „ti, kteří pomáhali Tvůrcům studovat vývoj lidstva“, to logicky znamená, že Sumerové nebyli lidmi naší rasy.

Stránky

Top