Děti nového věku - Bájní poslové tvořivého ducha (4)

PHOENIX | Lidé pracující s dětmi, rodiče ani děti samy nemají jasno v tom, které vlastnosti a znaky lze přisoudit tzv. "indigovým", protože dnes už je mají téměř všechny děti – a dokazovat barvu aury nebo příchod z jiné planety není zrovna snadné. Mezi vlastnostmi, jimiž se nové děti vyznačují a které se u páté rasy zesilují, patří především hypersenzitivita, sebevědomí, vysoká inteligence, kreativita a schopnost řešit problémy, nekonvenčnost, jasnovidnost, duchovní uvědomění, netrpělivost a výjimečná vnímavost.

Děti nového věku - Bájní poslové tvořivého ducha (3)

PHOENIX | Vezmeme-li v úvahu poslední vědecké objevy, nutně nás zarazí fakt, že ačkoli byly rané životní formy primitivní a měly nízkou úroveň vědomí, jejich vývoj vždy ovlivnila nějaká vnější síla. Dalším znepokojujícím faktem je chybějící linie mezi primitivními předchůdci člověka a prvním objevením "moderního" člověka. Na slunečním kameni a v aztécko-mayské kosmologii není o šestém slunci ani zmínka. Ani sebemenší náznak. Vše naopak naznačuje tomu, že až doba pokročí ke konci kalendáře, začne se čas počítat znovu od začátku, aby se mohly znovu naplnit vyznačené kalendářní cykly. Jinými slovy nic nekončí. Příběh stvoření, evoluce a zániku bude pokračovat v souladu se změnami energetických vibrací.

Děti nového věku - Bájní poslové tvořivého ducha (2)

PHOENIX | Naprostá většina učebnic používaná ve školách je zastaralá, zvláště co se týče naší nejstarší minulosti, prvopočátku lidstva, a rovněž i možné budoucnosti. Současní vědci nyní "přetáčejí historické hodiny" a zavádějí nové scénáře, zcela odlišné od těch, jež nás učili ve školách. Věda jde tak rychle kupředu, že i ti nejschopnější mají problém udržet s ní krok… Přišlo se například na to, že stáří paleolitických indiánských sídel bylo radiouhlíkovou metodou určeno chybně...

Děti nového věku - Bájní poslové tvořivého ducha (1)

PHOENIX | Mayský kalendář předpovídá na 21. prosince 2012 příchod nového světa. Tento den má být v rámci planetárního vývoje jakousi branou, jež lidstvu otevře cestu k novým dimenzím života a obzorům poznání. Průchod touto branou má podle dávných tradic zajistit "pátá původní rasa" – nová větev lidského genofondu – jejímž posláním je provést lidstvo dalekosáhlými změnami. Charakteristické znaky těchto svérázných, výjimečně nadaných "nových lidí" rodících se po roce 1982, vztah mezi nimi a proroctvím mayského kalendáře a dalších tradic odhaluje ve své knize Nejen indigové děti americká autorka P. H. M. Atwaterová, kaplanka, vizionářka a uznávaná odbornice v oblasti výzkumů zážitků blízkých smrti.

Stránky

Top