Kosmická mise Mayů 2

Mayové nám zanechali velmi mnoho zpráv ve své architektuře. Tyto zprávy pak byly dekódovány o mnoho tisíc let později. Ale abychom získali všechny potřebné a důležité informace je potřeba aby alternativní disciplíny pracovaly ruku v ruce s klasickou vědou. Geometrie je jazyk Vesmíru. A tak Mayové z tohoto důvodu zanechali své velmi důležité informace ve formě posvátné geometrie na zdích svých chrámů a pyramid. Mayové jsou reprezentanti Světla. Rezonanci vesmíru vyjadřovali prostřednictvím posvátných kódů v geometrii, barvách, hudbě a konečně i abecedě. Pokud budeme schopni pochopit poselství Mayů uděláme velmi významný krok k tomu, abychom jednou byli schopni v plném rozsahu pochopit význam toho čemu říkáme Světlo.

Kosmická mise Mayů 1

Ve Střední Americe existují důležité zakódované zprávy, které nám zanechali legendární Mayové. Nacházejí se především v monumentální architektuře, která svými kořeny sahá do velmi starého období tisíce a tisíce let v hluboké minulosti. Dlouhodobá mise mnoha a mnoha nezávislých badatelů soustředěná k dekódování těchto mysteriózních ukazatelů počíná přinášet svá první ovoce. Nejen já, ale všichni mí kolegové, kteří jsou schopni pozvednout svou mysl nad klasické dobře vyšlapané obzory soudobé vědy, věříme, že tyto poznatky se stanou hybným prostředkem pro pokrok nejen duchovní, ale i vědecký. Pojďme se tedy pustit do práce...

Top