Edgar Cayce: ZÁZRAK JMÉNEM MEDITACE II.

Ježíš pravil: „Nejen chlebem je člověk živ, nýbrž každým slovem vycházejícím z úst Božích.“ Mat. 4,4
Oním slovem je míněna životní síla (kosmické silové pole). „Ústa Boží“ jsou prodlouženou míchou, jež leží v malém mozku a tvoří přechod do vlastní míchy. Jde o nejdůležitější část lidského těla - Boží bránu („ústa Boží“), skrze niž do těla vchází „slovo“, tj. člověkem přijímaná životní síla. Ve svatých indických písmech se jí říká ÓM a v písmech křesťanů AMEN. Jedině tato síla působí léčivě. Všechny vnější povzbuzující prostředky životní sílu pouze podporují. Bez ní jsou bezcenné.

Edgar Cayce: ZÁZRAK JMÉNEM MEDITACE I.

Slova, jež člověk pronáší, svědčí o Duchu, jenž v něm žije. Vyřčená slova jsou hlásky vznikající vlněním myšlenek. Ty jsou vlněním, vyslaným naším Já či duší. Každé vypovězené slovo (pronesené) by mělo vycházet z duševního vlnění, jelikož slova postrádající duševní sílu jsou neúčinná. Lze kupříkladu říci, že slova užvaněných, neupřímných a k přehánění náchylných lidí jsou jako papírové kuličky tryskající z dětské pistole. Všechny neupřímné hovory a modlitby zůstávají na povrchu. Na náš osud nemohou mít příznivý účinek. Naše slova mají nejen vyjadřovat pravdu, ale také naše hluboké porozumění a prožití této pravdy. Mluvení bez duševní síly se rovná klasu bez zrna.

John Anthony West: “LEN GENTLEMAN BOJUJE ZA STRATENÉ KAUZY” II.

DC: Dobrým príkladom je rozdelenie hlavy na vrchole lebky na chrámových reliéfoch. Je to jasná stopa, priťahujúc ľudí k tomu, aby sa pozreli na tento unikátny kus hlavy, keďže sa tam nachádza hlbší odkaz. Schwaller a jeho tím všetko preskúmali, prezreli si anatómiu mozgu, ezoterické tradície v súvislosti s tou časťou hlavy, atď. Musel toho urobiť dosť v rámci výskumu, aby pochopil pravdu, či poznanie toho, čo odhaľuje. Musel na tom zapracovať.

John Anthony West: “LEN GENTLEMAN BOJUJE ZA STRATENÉ KAUZY” I.

Už je to tridsať päť rokov od prvého vydania revolučnej knihy ›› „Serpent in the Sky: The High Wisdom of Ancient Egypt“ (Had na oblohe: Veľká múdrosť starovekého Egypta) od Johna Anthony Westa. Bola to mimoriadna výzva pre akademickú zaslepenosť mainstreamovej egyptológie. Veľa vody od tej doby pretieklo a aj keď mainstream má stále tendenciu zúfalo si zachovávať svoj zastaraný postoj voči múdrosti predkov, znalosť skutočnej pravdy našich dejín a jej pôvod, ktoré nám boli odopierané, nadobúdajú stále väčšiu popularitu.

Stránky

Top