Svatá krev a svatý grál

Pokud máme například tvrzení, že Kristus vstal z mrtvých, chápat nikoli doslovně, ale symbolicky, pak je zde možnost různých výkladů, které nejsou v rozporu se znalostmi a nenarušují význam tvrzení. Námitka, že při symbolickém chápání je naděje křesťanů na nesmrtelnost marná, je neplatná, protože dlouho před příchodem křesťanství lidstvo věřilo v posmrtný život, a proto nepotřebovalo svátek Velikonoc jako záruku nesmrtelnosti. Nebezpečí, že mytologie je chápána příliš doslova, a jak učí církev, bude se vším všudy zavržena, je dnes větší než kdykoli předtím. Nenastal čas, abychom křesťanskou mytologii namísto vyhlazení chápali jednou provždy symbolicky? Carl Gustav Jung - Neodhalené já.

Oddeľovanie Svetla od Temnoty konečne začalo 4

Katolícka cirkev je pozemským strážcom Biblie ako ju poznáme. Existujúca biblia je zodpovedná za mylné predstavy ohľadom Armageddonu. Tieto mylné predstavy spôsobili mnoho vojen, ktoré boli vedené v mene Krista. V skutočnosti je konečná bitka medzi Energiami Krista a Antikrista oddelením Energie Krista od Energie Antikrista, v ktorom Temnota zápasí, aby zostala paraziticky napojená na Svetlo. To znamená, že sa Temnota drží celou svojou silou a bojuje za pokračovanie svojej existencie, zatiaľ čo celú dobu ničí častice Pravdy-Svetla pri ich prebúdzaní. Avšak teraz, keď proces oddelenia začal a častice Pravdy-Svetla boli dostatočne ochránené, nemôže už Temnota naďalej Pravdu-Svetlo vydierať.

Veľkonočné zamyslenie

Satan zvolal celosvetové zhromaždenie démonov. Vo svojom úvodnom prejave povedal: 'Nemôžeme kresťanom zabrániť, aby chodili do kostola. Nemôžeme im zabrániť, aby čítali Bibliu a poznávali pravdu. Dokonca im nemôžeme zabrániť ani v tom, aby si vytvorili dôverný vzťah so svojim Spasiteľom. Nechajme ich teda, nech si chodia do kostola.'

Evangelium podle Jidáše

Časopis National Geographic ve spolupráci se švýcarskou nadací Mecenáš pro antické umění (Maecenas Stiftung für antike Kunst) zveřejnil počátkem dubna 2006 obsah Jidášova evangelia. Vydání apokryfu ve třech světových jazycích (němčině, angličtině a francouzštině) bylo avizováno déle než rok. Práci na překladu se věnoval odborný tým pod vedením profesora Rodoplha Kassera z Ženevské univerzity. I přes veškerou snahu se vědcům nepodařilo obnovit celý text. Zrekonstruovány byly čtyři pětiny evangelia.

Stránky

Top