Tomášovo evangelium

Evangelium bylo ve starověku všeobecně známé a rozšířené. Obsahuje 114 Ježíšových výroků (logií). Více než třetina výroků více či méně odpovídá citacím v synoptických evangeliích, další třetina má gnostický charakter. Do dnešní doby se velká část Tomášova evangelia zachovala dokonce i ve východním čínském Turkestánu na tzv. Turfanských fragmentech (Turfan Fragment M 789) z manichejského prostředí. Existenci evangelia připomínalo mnoho představitelů prvotní církve. Na začátku 3. století (225-235) se o něm zmiňoval Hippolyt Římský. Ve 4. století před ním varoval jeruzalémský biskup Kyrillos, který ho nepravdivě označil za dílo manicheistů. Z Kyrillovy zprávy lze vyvodit, že spis byl mezi křesťany oblíbený.

Záhada stáří biblických praotců

Bible bývá považována za něco na způsob pohádky - jenže na rozdíl od pohádek obsahuje nezvykle mnoho číselných údajů - až je to nápadné. Přesné míry se objevují zejména v těch místech, která jsou obzvlášť podivná...

Podle nové knihy papež oznámí mimozemské zachránce! (+VIDEO EN)

Papež František sloužil nedávno svoji první velikonoční mši jako vůdce 1,2 miliardy římských katolíků. Ve své první řeči “Urbi et Orbi” (latinsky “městu (Řím) a světu”) volal po smíru na středním východě; po ukončení obchodu s lidmi a hrabivosti; po zabránění drancování přírodních zdrojů a po ochraně zvířat tím, že se staneme “zodpovědnými ochránci tvorstva”...

PRVNÍ JEŽÍŠ

V tomto speciálu National Geographic Channel se podíváme zblízka na záhadu nově objevené kamenné desky, která možná hovoří o mesiáši, jenž žil ještě před Kristem a po třech dnech rovněž povstal z mrtvých...

Stránky

Top