Adventní kalendář: co je to Betlémské světlo?

Libor Čermák | Nyní bych se chtěl zmínit o jednom novodobějším předvánočním zvyku. Jeho původ se datuje do roku 1986, ale i přesto to je velice úžasný předvánoční obyčej. Mám na mysli tzv. Betlémské světlo. Jak jsem už jsem několikrát ve své rubrice psal, tak pod vlivem konzumní společnosti už celá řada hezkých vánočních tradic zanikla. A tak jsem rád, že nějaké nové a také velice hezké vánoční zvyky naopak vznikají. A tradice Betlémského světla mezi ně určitě patří.

Stránky

Top