Nejvyšší Tajemství 34

Křesťanství pobralo mnoho Mithrových stoupenců, neboť pro ně zůstalo vše stejné jako u jejich původního systému víry - změnilo se pouze jméno. Konstantin zakončil pronásledování křesťanů v Římské říši vydáním Milánského výnosu a, ačkoli se tento netýkal výlučně křesťanství, ukončil perzekuci zaměřenou proti všem náboženstvím vyznávajícím jednoho Boha. Nicméně, i když jedno pronásledování skončilo, další mělo brzy začít, jelikož Církev Římská pronásledovala, upalovala a mučila každého, kdo odmítl vyznávat křesťanskou víru nebo třeba jen jejich verzi víry. Desítky milionů lidí zemřely ve jménu takzvaného Prince Míru.

Nejvyšší Tajemství 31 - Přemoženi křížem

Rodina Piso pocházela z pokrevní linie státníků, konzulů, básníků a historiků, a takoví lidé by jistě byli zasvěcenci sítě tajných společností Římské říše, což je hlavním odrazovým můstkem pro plnokrevné i křížené reptiliány až do dnešních dnů. Říká se, že po zničení Tróji okolo roku 1200 před Kristem se člověk zvaný Aeneas, z královské (tedy reptiliánské) rodové linie, vydal na cestu spolu se zbytkem svého lidu a usadil se v Itálii. Tam se přiženil do královské rodiny Latinů a skrze tento rod se později vynořil v Římské říši.

Nejvyšší Tajemství 28

Různá období a kultury dávaly různá jména stále stejným konceptům a tak se v Evangeliích stal Horus Ježíšem a Isis se proměnila v Marii, matku pannu Ježíšovu, tedy Slunce. Marie je neustále zobrazována, jak drží děťátko Ježíše, ale je to pouhým opakováním všech egyptských portrétů Isis, jak drží děťátko Hóra. Tito lidé ve skutečnosti neexistovali, jsou to symboly. Isis byla spojována s astrologickým znamením Panny, stejně jako Marie. Tituly přidělené Isis - Hvězda Moře a Královna Nebes - byly také udělovány Marii a oba pocházejí od Královny Semiramis, která byla nazývána Královnou Nebes v Babylonu.

Nejvyšší Tajemství 23

Druidové se stali nositeli tradice mysterijní školy v Británii, Irsku a Francii neboli Britannia, Eire a Gaul, jak se jim tehdy říkalo, a někteří z nich zkorumpováni vlivem reptilo-lidských rodových linií Babylonského Bratrstva, které, jak šla staletí, ovládlo Árijské kněžstvo. Původ slova Druid není jistý. Gaelské slovo druidh znamená mudrc či kouzelník, ale může také pocházet z irského slova Drui, což znamená lidé dubových stromů.

Stránky

Top