Nejvyšší Tajemství 22

Mnoho silnic, považovaných za římské, vůbec nebylo vybudováno Římany. Byly to před-římské silnice, které tito opravili. Římané obdivovali schopnosti britských vojsk, zejména jejich užití válečných vozů. Nyní již nebude překvapeni při zjištění, že tyto slavné britské vozy byly tytéž vozy používané Hittity či Catti, popsané egyptským faraonem Ramsesem II okolo roku 1 295 před Kristem u bitvy u Kadesh, hittitsko-fénického přístavu. Okolo roku 350 před Kristem, tři století před příchodem Římanů, se objevitel a vědec Pytheas plavil okolo Británie a vědecky zakreslil do map zeměpisné šířky země.

Nejvyšší Tajemství 20

L. A. Waddell řekl, že na kamenech ve Stonehenge nalezl sumerské značky. Profesor Alexander Thom, emeritní profesor na Oxfordské Univerzitě v letech 1945 až 1961, zase zjistil, že prastará civilizace, která vybudovala Stonehenge znala Pythagorovy geometrické a matematické principy tisíce let předtím, než se Pythagoras narodil. Thom ve své knize Megalithic Sites In Britain/Megalitická naleziště v Británii z roku 1967 vysvětlil, že kameny tvořily geometrické útvary nejenom uvnitř a okolo kruhu, nýbrž byly také v souladu s krajinnými prvky okolní scenérie a s pozicemi Slunce, Měsíce a významných hvězd v určitých časech, obzvláště pokud se Slunce objevovalo nebo mizelo při rovnodennosti či slunovratu a také když byl Měsíc v krajních pozicích svého cyklu. Byly to gigantické astronomické hodiny, řekl profesor. Ale je to mnohem více než toto...

Nejvyšší Tajemství 19

Pojmy Norman a Normandie vznikly ze slova Norse lidé čili Seveřané, neboť přišli ze Skandinávie, aby se zmocnili této oblasti Francie. Příběh skandinávského hrdiny Odina říká, že přišel z Asalandu či Asaheimu, což náhodou odpovídá zemím Scythia a toto území můžeme nalézt v Árijské Indii. Říká se, že odtud táhl Odin okolo roku 200 až 300 se svou obrovskou armádou na sever, aby si podrobil Švédsko. Jeho armáda se jmenovala Svear a ve švédštině je tato země stále nazývána Sverige, Země Svearů.

Nejvyšší Tajemství 17

Maurice Cotterell studoval cykly slunečních skvrn a ustanovil krátké, dlouhé a extrémně dlouhé cykly sluneční činnosti, jak vysvětluje ve své knize The Mayan Prophecies/Mayská proroctví, společně s Adrianem G. Gilbertem. V době, kdy byl Cotterellův výzkum již v pokročilém stadiu, narazil na ohromující matematický systém čísel a symbolů zanechaný starou Mayskou civilizací ve Střední Americe. Mayové tvrdili, že se zrodili s bohy a za svůj původní domov považovali ztracený ostrov. Jejich neuvěřitelně přesné matematické a astronomické soustavy a jejich měření času byly zděděny po mnohem starších kulturách a konec konců po mimozemšťanech. Už jsme viděli mexického prezidenta Miguela De La Madrid, když prohlašoval, že Mayové byli kříženi s plazovci, rasou leguánů, jak ji nazval.

Stránky

Top