Nejvyšší Tajemství 15

Jakmile voda z potopy po Venušském kataklyzmatu ustoupila, ti, kteří přežili sestoupili z hor a vystoupili z nitra Země. Usadili se v nížinách a na planinách a začali vše budovat od začátku. To bylo v dobách, kdy se náhle objevily civilizace na vysokém stupni technologického pokroku v Sumeru, Egyptě a údolí Indu, ačkoli existovaly již předtím a nyní byly vzkříšeny po nepokojném období. Sumerská společnost začala přímo na vrcholu svého vývoje, díky této náhlé injekci vědomostí a Árijská rasa, pocházející z Marsu, se rozšířila z Kavkazkých hor a Blízkého východu dolů do Sumeru, do Egypta a do údolí Indu, kde, jak potvrzuje dokonce i tradiční historie, se spontánně zjevily vysoce vyvinuté společnosti.

Nejvyšší Tajemství 13

Andrew Collins předkládá ve své knize From The Ashes Of Angels / Z popela Andělů přesvědčivé důkazy o tom, že biblická zahrada Eden se nacházela vysoko v oblasti Íránu-Kurdistánu, a je zřejmé, že motiv hada je jádrem příběhu o Edenu. V sousední oblasti Media byli králové nazýváni Íranci Mâr, což v perštině znamená had. Mars = had? Říkali jim ‚medijská dračí dynastie‘ nebo ‚potomci draka‘. Naprosto nepochybuji o tom, že se plazovci Draco křížili s lidmi, aby dali vzniknout míšení s bílou rasou, a ve skutečnosti v dnešním světě najdeme po celé zeměkouli mnoho lidí, kteří tvrdí, že jsou kříženci plazovců. Před rokem 2200 před Kristem byl v Egyptě Mendesovými kněžími založen Royal Court of the Dragon / Královský Dvůr Draka, který stále existuje až do dnešních dnů, o 4000 let později, jako Imperial and Royal Court of the Dragon Sovereignty / Císařský a Královský Dvůr Svrchovanosti Draka, dnes s centrálou v Británii.

Nejvyšší Tajemství 12

Prvotním potomstvem těchto genetických střetnutí byli obři z legend a existuje mnoho záznamů o tom, že se takoví kříženci narodili. Četné příběhy vyprávějí o obří rase po celém starobylém světě, na každém kontinentě, a biblický Goliáš by dost dobře mohl být symbolem těchto lidí. Američtí Indiáni mají mnoho příběhů o Hvězdných Lidech přicházejících z nebes, aby se pářili s lidskými ženami a Alex Christopherová říká, že společný jmenovatel únosů lidí plazovci ve Spojených státech patrně souvisí s rodokmenem osoby, obzvláště tam, kde sahá až k Indiánům. Hopi, jak si vzpomenete, mluví o počátku na Zemi. Etiopský text Kebra Nagast (Nagas byli ‚hadí bozi‘ měnící tvar) je tisíce let starý a popisuje obrovskou velikost dětí vzniklých ze sexuálních či genetických spojení lidí a ‚bohů‘.

Nejvyšší Tajemství 11

Pokud vezmu do úvahy veškeré výzkumné materiály, které jsem prostudoval, lidi, které jsem potkal a vyprávění těch, kteří tvrdí, že se setkali s těmito plazovitými humanoidy, zdá se, že situace se má takto. Existuje mnoho poddruhů a křížených ras plazovitých. Jejich elita je UFO badatelům známá jako Draco. Jsou to ‚velká zvířata‘ v každém směru a jsou obvykle sedm až dvanáct stop vysocí. Mají křídla, která jsou záhyby kůže vyztužené dlouhými žebry. Křídla mohou být složena k tělu a daly vzniknout termínu „okřídlený had“. Jsou také zdrojem termínu ‚padlí andělé‘ a okřídlený chrlič je symbolem Draco. Plášť nošený hrabětem Drákulou je symbolem těchto křídel a charakter Drákuly v Bram Stokerových příbězích prý odpovídá povaze padlého anděla. Okřídlení Draco jsou také známí jako Dragon Race / Dračí rasa a někteří prastaří bohové byli popisováni a zobrazováni jako ptačí muži. To by mohl být jeden z původů Fénixe a orla v symbolismu Bratrství, stejně tak jako jiná ezoteričtější významy. Biblický Satan je zobrazován také jako ‚reptilián‘ či plazovec.

Stránky

Top