Nejvyšší Tajemství 10

Jedním z předních badatelů na poli tohoto fenoménu je Američanka Alex Christopherová, autorka knih Pandora’s Box, Volumes I and II (Pandořina skříňka, díl I a II), které částečně odhalují přítomnost plazovitých na této planetě. Alex viděla plazovité a také bytosti, jež nazývá velkoocí Šedivci. Říká, že jedné noci v Panama City na Floridě ji vzbudili ve 2:30 ráno vyplašení sousedé, žena a její partner, komerční pilot. Když přiběhla k jejich domu, našla omdlévající ženu, jež se zhroutila podél zdi s očima v sloup. Alex řekla, že v místnosti ucítila nějakou neuvěřitelnou energii a zdálo se jí, že se jí snaží vstoupit do hlavy. Rozhodně tam bylo nějaké záření, řekla, a následujícího dne byly všechny květiny v pokoji mrtvé. Popadla dvojici a vytáhla ji před dům, kde chvilku mluvili. Řekli, že se právě milovali, když došlo k incidentu a toto je velice významná okolnost, neboť plazovití se živí lidskou emocionální a sexuální energií, což je jedním z důvodů, proč je sex podstatnou součástí satanských rituálů vykonávaných pro ‚démony‘ – tuto skupinu plazovitých.

Nejvyšší Tajemství 9

V předchozí části jsem naznačil případ Cathy O´ Brian. Není pravděpodobnější, že pod vlivem drog a jiných technik přepnula Cathyina mysl do dimenze, ve které fungují plazi? Plazovití přicházejí z nižší čtvrté dimenze a používají svá fyzická těla pouze jako nástroje k manipulaci s touto. Pak tedy dává smysl, že pokud naladíte svou mysl na jejich pravou dimenzi, uvidíte je takové, jací doopravdy jsou. Cathyiny popisy odrážejí vyprávění některých ‚unešených‘, kteří si vybavili, že jejich mimozemští únosci nejprve vypadali celkem lidsky, ale potom se proměnili a vypadali jako polidštění ještěři. Jsou tito lidé skutečně unášeni mimozemšťany ve vesmírných lodích nebo jsou podrobeni technikám kontroly myšlení tak, jak to prožila Cathy O’Brien, a které je napojují na nižší čtvrtou dimenzi?

Nejvyšší Tajemství 8

Soudobá věda je přesvědčena o tom, že disponujeme v našem těle mnohými orgány, které nás stále spojují s plazími předky. Jedním z těchto orgánů je jistá část našeho mozku, která souvisí s pravou mozkovou hemisférou. Mnozí neuroanatomové jako Paul Maclean jsou přesvědčeni, že se v našem mozku nachází jakási tajuplná starověká sekvence, která je evolučním pozůstatkem po našich plazích předcích. Tato část mozku se nazývá „R – complex“. Maclean je přesvědčen o tom, že právě tato část mozku hraje důležitou roli v „agresivním chování, teritoriální způsobu myšlení, ritualismu a v hierarchickém způsobu společenského kastování“. Tyto prvky jsou totiž velmi přesnou kopií chování reptiloidních entit a celé řady hybridních forem inteligence vycházející ze vzájemného křížení.

Nejvyšší Tajemství 7

V kontextu s informacemi, které jsem uvedl v předcházejících dílech tohoto seriálu musím zdůraznit, že zdaleka ne všechny formy reptiloidních forem inteligence jsou zlého a nebo jinak nebezpečného charakteru. A já nemám skutečně žádný zájem na tom nějak démonizovat tuto oblast výzkumu a tento druh mimozemské formy života. Hovoří a i nadále budu hovořit pouze o jedné z mnoha skupin reptiloidních forem inteligence a tuto skutečnost by měl čtenář držet neustále na mysli. Pojďme se tedy v našem příběhu posunout zase o kousek dál. Jistě znáte indiány kmene Hopi a již jste jistě něco zaslechli o jejich unikátní mytologii. Hopiové mají jeden velmi zajímavý příběh. Pojednává o zvláštní bohyni – pavoučí ženě. Tato pavoučí žena kdysi v pradávné minulosti přivedla jejich předky na povrch Země a to v blízkosti jeskyně, kterou nazvali Sipapuni. Po určité době se objevil jakýsi pták, který zmátl jejich jazyk a způsobil tak, že různé kmeny počaly hovořit různými jazyky. Již při zběžným pohledem je patrné, že máme před sebou interpretaci příběhu o Babylonské věži.

Stránky

Top