Nejvyšší Tajemství 6

Reverend Johnova Bathhurst Deane ve své knize The Worship Of The Serpent (“Uctívání hada“) píše: "...Jeden z pěti stavitelů Théb (v Egyptě) byl pojmenován po hadím bohu Féničanů - Ofhion... Vybudování prvního oltáře Kyklopům v Aténách bylo „operací“ hadího božstva... Symbolické uctívání hada bylo v Řecku tak běžné, až Justin Martyr obvinil Řeky z „dosazování hada“ do mystérií všech svých bohů. Číňané... se říká, jsou pověrčiví při výběru kusu země k tomu, aby postavili dům či náhrobek: radí se s hlavou, ocasem a nohama různých draků, kteří žijí pod zemí.

Nejvyšší Tajemství 5

Velikovski řekl, že „kometa“ Venuše kolidovala s Marsem, jak se řítila sluneční soustavou a datuje tyto události asi do 1.500 let př.n.l. Různí výzkumníci se ve svých nálezech vzájemně rozcházejí, protože nabízejí velmi odlišná časová období pro významnější zdvihání zemské kůry, kdy zde byly po pravdě řady potop v časovém rozmezí 11.000 až 1.500 let př.n.l, a dokonce i nedávno. Studie fyziků též tvrdí, že Mars byl zdevastovaný těmito událostmi souvisejícími s Venuší. Domnívají se, že Mars byl vyhozen z oběžné dráhy, a následoval vysoce nestabilní eliptickou oběžnou dráhu, kdy se každých 56 let dostal mezi Zemi a Měsíc. Poslední z těchto průchodů zdá se nastal někdy kolem 1.500 let př.n.l., kdy na řeckém ostrově Santorini explodoval ohromný vulkán a minojská civilizace na Krétě se stala historií. V tom samém období 1.600 až 1.500 let př.n.l. klesla úroveň oceánu asi o 20 procent, v Kalifornii se utvořila ledová jezera. To vše se stalo nejspíše v čase, kdy bylo v úrodné Sahaře obrovské jezero vyprázdněno, a začala se formovat poušť, kterou vidíme dnes.

Nejvyšší Tajemství 4

Geologické a biologické nálezy též naznačují, že rozšířená sopečná činnost, jež způsobila potápění pevniny v oblasti Azorů, nastala ve stejné době, jako rozbití a potopení zemské masy, známé jako Appalachia, která spojovala to, co dnes nazýváme Evropou, Severní Amerikou, Islandem a Grónskem. Dokonce, jejich míra ponoření se zdá být společná. Podobné důkazy mohou podporovat názor, že kontinent, známý jako Mu nebo Lemuria nyní odpočívá na dně Pacifiku. Tzv. Bermudský trojúhelník - mezi Bermudami, jižní Floridou a bodem blízko Antill byl dlouho spojován s Atlantidou. Je to také oblast, zmiňovaná v legendách o mizejících lodích a letadlech. Potopené budovy, zdi, cesty a kamenné kruhy podobné Stonehenge, dokonce podobající se pyramidám, byly lokalizovány poblíž Bimini, pod vodami bahamských břehů a uvnitř trojúhelníku. Stejně tak zdi a cesty, tvořící sbíhající se linie.

Nejvyšší Tajemství 3

Ale některým nevyhnutelným faktům se musíme věnovat. Předchozí fyzická forma známá jako homo erectus se náhle stala tím, čemu dnes říkáme homo sapiens. Od začátku měl homo sapiens schopnost mluvit komplexním jazykem a velikost lidského mozku se masivně zvětšila. Biolog Thomas Huxley řekl, že významnější změny, jako jsou tyto mohou trvat desítky milionů let. Tento pohled podporuje důkaz jménem homo erectus, který se zřejmě objevil v Africe před 1,5 milionu let. Zdá se, že po dobrý jeden milion let, zůstala jejich fyzická forma stejná, ale pak, z čista jasna prošla dramatickou změnou až k homo sapiens. Asi 35.000 let předtím přišel jiný náhlý „upgrade“ („aktualizace“) a objevil se homo sapiens sapiens - ve fyzické formě, jak ji známe dnes. Sumerské destičky zmiňují dva lidi zapojené do vytvoření této otrocké rasy. Byli to vedoucí vědci jménem Enki, Pán Země (Ki=Země) a Ninkharsag, též známá jako Ninti („Lady Life“ – „Paní Život“), díky její odborné znalosti medicíny.

Stránky

Top