Nibiru versus Atlantida 8

Předchozí část mého povídání o Atlantidě, Nibiru a dalších spojitých okolnostech jsem ukončil zmínkou o plukovníkovi Fawcettovi, který přes polovinu svého života na počátku 20. století věnoval průzkumu velmi divokých a neprostupných oblastí amazonského pralesa kde pátral po prehistorických ruinách dávných vyspělých civilizací. Existují velmi podnětné indicie, které naznačují, že se v těchto oblastech mohli usadit potomci jedné z velkých migračních linií opouštějící rozpadávající se Atlantský kontinent. Jenže ve skutečnosti nejde pouze o oblast Jižní Ameriky.

Nibiru versus Atlantida 7

Jak jsem naznačil v předchozím materiálu existuje velká pravděpodobnost, že původní Atlanťané mohli disponovat obří postavou, přičemž celá řada literárních odkazů by tuto skutečnost potvrzovala. S tím souvisí i domněnka, že to byl právě kolizní kurz tajemné planety Nibiru, který donutil Atlanťany k migraci. Systémovou analýzou mne dostupných pramenů jsem nabyl přesvědčení, že šlo o čtyři základní migrační větve (směrem k americkému kontinentu, k africkému kontinentu a dále do Asie a to především do regionu dnešní Indie a dalších soudobých himálajských států a samozřejmě je třeba brát v potaz i Evropu).

Nibiru versus Atlantida 6

V posledním díle tohoto seriálu jsme hovořili o problematice velmi známé Piri Reisovi mapy. Dnes víme, že jde o kopii mnoha dalších kopií, přičemž si málokdo troufá tvrdit jak starý takový originál by mohl být. Piri Reisova mapa, jak konečně jistě čtenář ví, je známá a zajímavá hned několika okolnostmi najednou. Tak především nám ukazuje kompletní kontinent Antarktidy zcela bez ledu a to v naprosto přesných proporcích (ty konečně byly potvrzeny i tím nejmodernějším měřením). Mapa ukazuje zemský povrch z výšky bezmála 100 kilometrů (ne-li více) z pozice, která je shodná s dnešní Káhirou (dříve Kairo) a konečně nám tato mapa velmi přesným způsobem analyzuje atlantské pobřeží prakticky celého amerického kontinentu včetně kusu Evropy a afrického pobřeží.

Nibiru versus Atlantida 5 (odhalení skrytých souvislostí v unikátním 45 minutovém videu v ruštině!)

Pokračujeme tedy v pátrání po Atlantidě. I když se na první pohled zdá, že v lokalizaci této bájné země nebude určitě žádný problém a vše půjde jako na drátku – bohužel zdání klame. V podstatě musíme vyřešit dva základní problémy. Tím první je rozhodnutí o jaké zdroje se pro finální posouzení geografických aspektů vlastně opřít. Nemáme totiž mnoho na výběr. Z vlastní zkušenosti vím, že asi nejkvalitnější jsou místní národní ústní tradice přírodních národů v oblasti středozápadní Afriky, Střední a Jižní Ameriky, z oblasti USA pak jistě prameny indiánských kmenů Hopi, Zuni a Anasazi a zřejmě ještě Navaho. Tyto informační zdroje jsou skutečně vysoce kvalitní ale nesmírně náročné na analýzu a správné pochopení. Pro mou reportáž se tudíž zase až tak nehodí. Takže po jistém váhání jsem se obrátil na jiné poměrně osvědčení a ověřené materiály které budu citovat v následujícím textu.

Stránky

Top