František Bardon: BRÁNA K OPRAVDOVÉMU ZASVĚCENÍ I.

Kdo se snad domnívá, že v tomto díle nalezne snůšku receptů, pomocí jichž dospěje snadno, to jest bez jakékoliv námahy ke cti a slávě, moci a bohatství, nebo kdo očekává, že se dozví, jak by mohl zničit své nepřátele, tomu budiž hned na počátku řečeno, že bude trpce zklamán a že bez jakéhokoliv dalšího zájmu tuto knihu odloží.

:::film::: SEKTY A JEJICH VŮDCI

Charismatičtí, avšak psychopatičtí vůdci a jejich nekontrolovatelné ego, často i v souvislosti s posedlostí démonickými silami, opakovaně lákají po celém světě hledající a zmatené jednotlivce. Vytvářejí se společenství s často tragickými konci...

Skutečná inspirace

Když někteří lidé promlouvají na veřejnosti, stávají se kanály pro velmi mocné psychické proudy, kterými magneticky působí na posluchače. Často říkáme, že lidé byli tímto způsobem „inspirováni“, ale to nemusí být nutně tento případ, protože když mluvíme o inspiraci je důležité znát její původ, její zdroj.

Stránky

Top