Zecharia Sitchin zemřel

Zecharia Sitchin (narozen 11. 7. 1920 – zemřel 9. 10. 2010), byl autorem knih podporující vysvětlení o lidském původu zahrnující starověké astronauty. Sitchin přisuzuje vytvoření starověké sumerské kultury Anunnakiům, o kterých prohlašuje, že byli mimozemskou rasou z planety za Neptunem jménem Nibiru. Věřil, že tato hypotetická planeta Nibiru je v protáhlé eliptické dráze v zemské sluneční soustavě, tvrdil, že sumerská mytologie reflektuje tento názor. Podle Slovníku Skeptika, Sitchinova práce byla zesměšňována profesionálními vědci, historiky a archeology, kteří zaznamenali mnoho problémů s jeho překladem starověkých textů a kategorizovali jeho práci jako pseudohistorii a pseudovědu.

Strovolovský mág

Hneď ako som ju uvidela, vedela som, že je to môj človek. Rezko si vykračovala pod červeným dáždnikom chrániac sa pred páliacim poludňajším slnkom po červenej vysušenej pôde popri Hrobkách Kráľov v Paphose a anglicky pomenovávala názvami ojedinele rastúce rastliny a stromy.
- Poznáte Daskalosa Spyra Sathiho zo Strovolova v Nikósii? – spýtala som sa neskôr sprievodkyne.
- Ale on už zomrel. – odpovedala s prekvapením v hlase. - Chodili za ním nemeckí turisti, aby ich liečil.
- Viem, že zomrel. V roku 1996. Zaujíma ma, či po ňom zostali študenti.

Záhady britských alchymistov

Roger Bacon sa narodil v roku 1214 v Ilchestri v Anglicku, doktorát z teológie získal o dvadsaťšesť rokov v Paríži, kde na artistickej fakulte vyučoval asi do roku 1247. Neskôr sa vrátil do Anglicka, kde sa venoval experimentálnemu bádaniu a v roku 1250 vstúpil do rehole františkánov. Po skončení filozofických štúdií bol opäť vyslaný okolo roku 1257 do Paríža a vo Francúzsku zostal až do svojej predpokladanej smrti v roku 1292. Nezvyčajnosť a originálnosť jeho myšlienok vzbudili nedôveru predstavených, ktorí mu neskôr zakázali vyučovať i publikovať. Napriek tomu vďaka ochrane, ktorú Baconovi poskytol pápež Klement IV. uzreli svetlo sveta mnohé dôležité a významné diela ako trilógia Opus maius, minus et tertium (1265-1268), rozsiahla encyklopédia z rokov 1271 – 1276 Compendium philosophiae a prírodovedne orientované spisy Libellus de alchymia, Speculum alchymiae, Theathrum chymiscum, Alchymia maior a i.

Stránky

Top