Matka Tereza: Jak to bylo doopravdy?

Když v roce 1989 prasknul 160 miliardový investiční podvod Charlese Keatinga a společnosti Lincoln Savings and Loan Association, daroval Keating Tereze 1 milión dolarů a vzal ji na okružní let po okolí. Ta poté napsala rozhodujícímu soudci dopis o tom, jaký je Keating dobrý člověk a doporučila, aby soudce udělal to, co by udělal Ježíš.

NELSON MANDELA - MUŽ MÍRU

Narodil se v královské rodině jihoafrického kmene Xhosa, avšak bez šance nastoupit na trůn, a tak mladý Nelson Mandela odešel hledat štěstí do Johannesburgu. Kvůli sílící rasové segregaci se zapojil do hnutí odporu a v roce 1964 byl odsouzen k doživotnímu vězení.

Ľudovít Štúr - genius loci

Spomínať má zmysel iba vtedy, ak sa pozrieme, aký presah majú jeho skutky pre dnešok. Ak by Uhrovec a jeho genius loci nedal Slovensku nič viac, iba tohto muža, potom ho musíme uctievať na veky vekov. Ľ. Štúr je predovšetkým mužom veľkej triády: 1. najskôr sformoval spisovnú slovenčinu, aby vytvoril z roztratených ostrovov súvislú pevninu - povedomé Slovensko; 2. keď mal slovenčinu, založil prvé politické Slovenské národné noviny a literárnu prílohu Orol Tatranský; 3. prostredníctvom novín sa stal poslancom na Uhorskom sneme za kráľovské mesto Zvolen a vzápätí podpredsedom Slovenskej národnej rady. Teda zákonodarca slovenčiny, novinár-spisovateľ a napokon politik.

Miloš Jesenský: TAJOMSTVO MIKULÁŠA KOPERNIKA 2

Zaujímavú skutočnosť predstavuje správa nemeckého profesora Karla Sudhoffa, ktorý v roku 1904 objavil vo florentskej Biblioteca nazionale centrale latinský preklad Paracelsovho spisu De Alchimia liber vexationis datovaný rokom 1575 a zastával názor, že ide o Rhaeticovu prácu - to by však niekto iný musel dokončiť preklad po jeho smrti. Iný Rhaeticov životopisec K. H. Burmeister zase predpokladá, že Rhaeticus posledné roky života trávil v Košiciach prekladaním traktátov slávneho alchymistu Paracelsa, ktorý dvakrát navštívil Slovensko, robil tu pokusy so zlatom v Kremnici ako aj záhadnou minerálnou vodou v Španej doline, ktorá údajne menila železo na meď.

Stránky

Top