Zápisky z minulých životů: Změna postojů - Otrok (Poznání ve Světle)

Je sedmé století před naším letopočtem, pracuju jako otrok v dole. Byl jsem jako voják zajat ve válce a upadl jsem do otroctví. Lámeme kámen. Je to hrozná dřina. Je to bezduchá dřina, už vůbec nemůžu. Mám úplně vymatlanej mozek, jenom mlátím palicí do toho kamene. Moje smysly jsou otupělý. Když se zastavím, tak dostávám bičem. Duch už utekl pryč a nechal tu tělo ve štychu. Jenom buším a buším. Jak robot. Jsem úplně bez ducha. Večer se svalím a dostanu trochu chleba a vody.

Zápisky z minulých životů: Změna postojů - Nalezení citu (Poznání ve Světle)

Mám pocit, že žádné city ani emoce nemám. Ztratila jsem je, nebo jsem je ani nikdy neměla. Jsem chladná, jenom kalkuluju. Zajímá mě jenom to, co chci já. Rozhodla jsem se tak, protože je to tak lepší. Když člověk cítí, tak to bolí a já jsem se rozhodla ve svém životě tuto bolest nepodstoupit. Přivedl mě k tomu pocit zranitelnosti. Viděla jsem to u své matky.

Klinická smrt: Shrnutí třiceti let výzkumu, část 5. - Co nám NDE říká?

VEĽKÁ EPOCHA | Po staletí lidé uvažovali nad spojením mysli a mozku, aniž by došli k nějakým závěrům. Někdo se domnívá, že mozek je mysl, přičemž druzí si myslí, že jsou to dvě oddělené entity. V posledních 50 letech se do pozornosti lidí dostal úkaz nazývaný zážitky blízké smrti (NDE). Lidé, kteří byli prohlášeni za mrtvé nebo kteří se dostali blízko smrti, hovoří o zážitcích, kdy opustili svá těla, odešli do jiných říší nebo se setkali se zemřelými osobami.

Stránky

Top