SMRŤ V KNIHE PÚTE III.

Zomrelý bol celý tento čas mimo pozemského Sveta v Kôrke Sveta Javi. Deviaty deň je posledným dňom tohto kruhu, keď sa tu ešte môže nachádzať. Zomrelý nespoznal znaky, neprijal pomoc Svetlých Bohov, nepochopil svoje JA, ale musí sa pohnúť ďalej. V tento deň si pozostalí na zemi pripomínajú zomrelého, aby mu pridali sily. Preto za svetlých čias neorganizovali oplakávania a vyčítavania zomrelému, pretože vedeli, že týmto môžu zomrelého iba zabrzdiť v ďalšom pohybe a priviazať ho k pozemskému smutnému údoliu.

Klinická smrt: Shrnutí třiceti let výzkumu, část 4. - Jsou zážitky blízké smrti halucinace?

VEĽKÁ EPOCHA | Jak prokážete, že zážitky blízké smrti (NDE), které jsou čistě záležitostí duchovní domény, existují nebo ne? I když lidé, kteří si klinickou smrtí prošli, tvrdí, že jejich zážitky, kdy opouští tělo, jdou do nebe a vidí zemřelé lidi a nebeské bytosti a tak dál, jsou skutečné, mnozí vědci trvají na tom, že jde pouze o halucinace způsobené kritickým biologickým stavem, jako např. nedostatkem kyslíku v mozku. Ovšem je tu i druhá skupina vědců, kteří po třiceti letech výzkumu skončili s důkazy, které vyprávění na čas zemřelých lidí podporují.

SMRŤ V KNIHE PÚTE II.

Človek zomrel a začína cítiť, že letí v nejakom tuneli či trúbe. Pri tomto pohybe sa točí, ale trúba sa zužuje a on cíti tlak. Prebíja sa centrálnym energetickým kanálom „Charamna“ v chrbticovom stĺpe, ktorý Duša vníma ako tunel. Pri lete cez trúbu prilieta ako keby na prekríženie. Tento bod sa nachádza v oblasti srdca a vníma ho ako prekríženie pred krížnym kameňom. Vpredu vidno Biele Svetlo, napravo zelenkavé a naľavo modrasté. Treba ísť za Bielym, predvečným Svetlom, ktoré sa nachádza na konci trúby.

SMRŤ V KNIHE PÚTE I.

Smrti sa väčšina ľudí bojí, pretože je to pre nich veľká neznáma. Ako sme už hovorili, v našom ponímaní je strach síce prirodzený obranný reflex, ale dá a musí sa prekonať poznaním, čo zmení nevedomosť na jasné poznanie súvislostí a nevyhnutností. Aj poznanie o Smrti – patriace do Véd – nám bolo v minulosti násilne odňaté. Nevedomý človek sa stáva manipulovateľným, a teda otrokom.

Stránky

Top