STRACH vám sedí na mozku!

Humorná i poučná ukázka z filmu "Chraň si svůj život" o muži, který zemře a je vystaven nebeskému soudu, zdali správně využil svůj život aneb americká obdoba brazilského filmu NÁŠ DOMOV, avšak vydařená..:-)

Abraham Hicks: Jak Zdroj vidí přírodní katastrofy

"Pokud začnete s předpokladem, a z našeho pohledu platným předpokladem, že jste radost hledajícími bytostmi, kteří sem přichází pro radost ze života, A přišli jste ze Zdroje, z místa pochopení, nejen že radost je vaším posláním, ale že radost je vaším dědictvím, je to vaše dědičné právo."

Dr. Kenneth Ring: Jaké je to zemřít?

Osobní svědectví lidí, kteří prošli klinickou smrtí a nahlédli „za oponu". A vrátili se klidnější, smířenější a ŠŤASTNĚJŠÍ! A s chutí si ten „zbytek života" vědomě a v radosti prožít!

Stránky

Top