Kolébka lidstva byla v Arktidě?

V "Avestě" staroíránské sbírce posvátných textů, je napsáno, že kdysi existovala země, kde se od západu k východu táhlo vysoké pohoří. Tato země měla mírné klima, byla bohatá na obilí, a místní obyvatelé věřili, že jejich vlastí je souhvězdí Velké Medvědice...

Neuvěřitelní dinosauři od řeky Paluxy

Název a podtitul článku mohou být pro nezasvěceného čtenáře matoucí, raději tedy jejich význam hned vysvětlím. Jsou parafrází na název ve vědeckých kruzích nechvalné knihy Tracking Those Incredible Dinosaurs – And the People Who Knew Them od Johna Davida Morrise. Jakkoliv je titul knihy půvabný (je škoda, že si jej v mírně ironickém smyslu nepřivlastnili paleontologové), její obsah představuje z velké části soubor dezinterpretací, polopravd a myšlenkových konstruktů, které mají sloužit k podpoře kreacionistických myšlenek jejího autora.

Příliš mnoho nálezů pravěkých lidí

Nedávno to bylo dítě Homo habilis, předtím nález kostí Ardipithecus afarensis, pozůstatky neandrtálců i prvních lidí našeho druhu, který si hrdě říká Homo sapiens sapiens (člověk moudrý moudrý), ale největší publicitu zažil nález kostí ženy člověka, jemuž se zatím říká, podle místa jeho nálezu na ostrově Flores, Homo floresiensis. A protože jde o druh (snad?) člověka velmi malého, vysokého asi jeden metr, dostal pohotově název »hobit« podle známých hobitů z knih o Pánu prstenů J. R. R. Tolkiena. Ale zde tento název pro člověka floreského používat nebudeme.

Experiment člověk

Učenci si sice neumí vysvětlit, jak se Homo sapiens objevil na světové scéně, ale jsou naprosto zajedno v tom, kde vznikla první civilizace: nedaleko Perského zálivu. Právě tady, v Sýrii, Palestině a v Sumeru, v zemi, která leží mezi řekami Eufrat a Tigris. Všechny rostliny zdomácněly na Předním Východě o celá tisíciletí dříve, než se dostaly do Evropy. Bible, v souladu s vědeckými poznatky, klade počátek civilizace právě do hor severní Mezopotámie.

Stránky

Top