Abraham Hicks: ZÁKON PRÍŤAŽLIVOSTI 4/5

"Myslíme si, že už jen to malé porozumění vibracím, malé porozumění toho, čím jste, malé porozumění vašemu navigačnímu systému vám velmi dobře poslouží. Když budete vědět, že to, jak se cítíte, je ukazatelem toho jestli jste v souladu s tím, čím jste se stali nebo ne. Když se cítíte dychtivě, když cítíte vděčnost a nadšení pro život, tak se posouváte směrem k tomu, čím skutečně jste..."

Abraham Hicks: ZÁKON PRÍŤAŽLIVOSTI 3/5

"Chceme, abyste pochopili, že myšlenka, která je správná pro vás, nemusí být správná pro někoho jiného, protože jsou věci, které se týkají pouze vás a netýkají se nikoho jiného. Jste jedineční tvůrci, kteří přišli ze Zdroje s jedinečnými záměry. Způsob, jakým začnete rozumět a řídit své myšlenky, je v pochopení tohoto krátkého příběhu. Povíme vám příběh o vašem původu a přivedeme vás k tomu kým tady a teď jste. A řekneme vám - tak, že už to nikdy nezapomenete - to, jak jste přišli do tohoto prostředí..."

Abraham Hicks: ZÁKON PRÍŤAŽLIVOSTI 2/5

"Projevujeme se jako Abraham, protože když Esther přijímá bloky myšlenek, které pak vysvětluje. Ona neslyší slova. My jí nešeptáme slova do jejího ucha, které ona pak opakuje. My nabízíme vědění, které ona překládá na nevědomé úrovni a vyjadřuje je ekvivalenty, které tomu nejvíce vyhovují..."

Stránky

Top