FAKTY X: Nevysvetliteľná teleportácia

Časopriestorové premiestnenia, ktoré poznáme najmä zo sci-fi filmov, sa už mohli uskutočniť aj v reálnom svete. Dôkazom toho má byť viacero nevysvetliteľných teleportácií, ktoré sa odohrávali na mnohých miestach našej planéty. Jednou z najznámejších a najviac diskutovaných teleportácií je prípad doktora Geralda Vidala a jeho manželky Raffy. Ako sa premiestnili v čase a v priestore o tisíce kilometrov bez toho, aby o tom vedeli?

Elegantní Bůh: 15. Jednota Univerza a dvojnost Stvořeného světa

Jednota Univerza a dvojnost Stvořeného světa. Tato boží dichotomie je jeden z nejnáročnějších aspektů jsoucna na pochopení a představu. Dvojnost Stvořeného světa musíme chápat jako jeden ze základních principů Kosmické hry na stvoření a stváření Světa. Proč existují protiklady dobro a zlo, černý a bílý, studený a teplý?

Elegantní Bůh: 14. Model Světa Bytostí

Vše, co někdo někdy vymyslel, se ve stvořeném Světě realizovalo, realizuje nebo bude realizovat, protože Svět stejně není nic jiného než myšlenka. Ve stvořeném Světě je nekonečně mnoho Bytostí a tím i bytostí všech stupňů a úrovní v nekonečně mnoha vesmírech. Jednotlivé stavy Bytostí (které tvoří ve svém souhrnu Vesmír), udávající tu konkrétní minulost, přítomnost a budoucnost Vesmíru, jsou jako kvantové stavy Vesmíru.

Elegantní Bůh: 12. Fraktální uspořádání časoprostoru

Časoprostor je uspořádán fraktálně (pojem fraktálu je velmi dobře vysvětlen v knize „Chaos“ Jamese Gleicka, pro názornost viz obr. č. 15a – 2D fraktál, č. 15b – 3D fraktál) a má tudíž uspořádanou nenáhodnou strukturu. Toto fraktální uspořádání lze soudobými vědeckými metodami prokázat a dle mého názoru to z teorií popsaných v uvedené knize víceméně vyplývá.

Stránky

Top