JAK DNES FUNGUJÍ KOSMICKÉ HODINY?

Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit. Tento Einsteinův citát stále vyvolává hlubší zamyšlení nad tím, co stojí v pozadí za touto všeovlivňující a hlavně nesmrtelnou veličinou času? Je nepochybné, že veškeré změny zde na Zemi probíhající, jsou kontinuálně řízeny časovou jednotkou, která je esencí zrodu života, ale také kapkou jedu ohlašující jeho zánik.

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (10)

Genetika, molekulární biologie a medicína jako taková se v současné době nacházejí v situaci, která je paradoxní a slibná současně. Vědcům se již podařilo zavést umělé sekvence genů do rostlin, zvířat a bakterií. Ty jsou pak využívány jako jejich nosiči a přenašeči. Tyto experimenty byly považovány za aktivity se značným potenciálem pro oblast lidského zdraví, protože si od nich lidé slibovali vytvoření potenciálních léků na řadu chorob a handicapů, a zároveň to byl příslib výroby potravin odolných vůči nákazám – což by zajistilo dostatek jídla.

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (9)

O bublinových vesmírech (univerzech) panuje domněnka, že jsou si velice podobné, téměř uniformní. Ve většině z nich fungují stejné fyzikální zákony. V multiverzum platí pro prvotní pěnu jako celek společný čas. Kvůli nekonečnosti vesmírů, hvězd a planet musí existovat nekonečný počet Zemi podobných planet. To předpokládá i nekonečný počet každého z nás. Právě teď existuje nekonečno verzí každého z nás, ve všech myslitelných a možných variantách.

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (8)

Máme si představit řetězce vesmírů, bubliny uvnitř bublin, nekonečné bujení vesmírů díky opakujícím se fraktálům? Klíčí nové, ještě nevyvinuté vesmíry z černých děr, nebo v jiných dimenzích existují vesmíry osamocené jako oceány na širém moři? Na kosmologii a superprostor se můžeme podívat z hlediska hierarchie sestupných způsobem. Superprostor je původní název, se kterým přišel John Wheeler, a označuje dnešní kvantovou pěnu. Sestává z čistého a nehmotného víření nábojů, ze skalárního vlnění.

Stránky

Top