"Project Mannequin" I - skrytý agent vypovídá 4

Hodně jsem hovořil o procesu zpětného neprogramování. Tento postup není vůbec jednoduchý. Ve chvíli kdy je odkrytá jedna vrstva programování obvykle narazíte na další, které se nachází skrytě pod ní. V praxi pak může trvat roky, než se trvale zbavíte všech programů. Když už hovořím na toto téma, chtěl bych se zmínit ještě o jedné věci.

"Project Mannequin" I - skrytý agent vypovídá 3

Když jsem poprvé viděl film „Secret“ hned jsem poznal, že základní principy v něm uváděné jsou zředěnou formou jisté specifické a doposud utajované formy fyziky se kterou jsem měl možnost se sám seznámit uvnitř NSA. Již v minulém roce jsem provedl opatření v tom duchu, aby se mé znalosti dostaly k milionům lidí formou rozhovorů v rádiu, časopisů anebo internetu za použití metod, které jsem se naučil díky jisté pozitivní frakce uvnitř NSA. Oni tomu říkají „MPO“ (Manifest Production Observership) a „LERM“ (Light Encoded Reality Matrix).

"Project Mannequin" I - skrytý agent vypovídá 2

Musím konstatovat, že „NSA“ se velmi intenzivně zabývá genetickým výzkumem osob, které by mohli být využité např. ve špionážní oblasti s novými vrozenými schopnostmi na úrovni „PSI“. V souvislosti s tímto faktem je třeba připomenout, že podobné šílené formy pokusů na lidech byly prováděny již v průběhu II. světové války nacistickými vědci, kteří se specializovali na oblast genetiky anebo mentální kontroly. Po II. světové válce se mnoho těchto vědců v rámci „Operace Paperclipe“ dostalo do zpravodajských služeb v USA včetně později vytvořené „NSA“. S nimi zřejmě přišly i podobné praktiky.

"Project Mannequin" I - skrytý agent vypovídá 1

Jmenuji se James Michael Casbolt. Narodil jsem se v Londýně v roce 1976. Ovšem ještě před svým narozením jsem byl vybrán do služeb jisté zpravodajské agentury, která řídila speciální myšlenkové a genetické kontrolní programy. Jinými slovy v okamžiku svého narození jsem se stal součástí přísně tajných aktivit, které byly součástí toho, co bylo pojmenováno jako „Project Mannequin“. Chci říci, že tento projekt patří do skupiny neutajovanějších aktivit na této planetě. Do projektu jsem byl zařazen díky svým velmi specifickým genetickým předpokladům a také díky tomu, že má rodina byla v úzkém spojení se zpravodajskými službami a Illumináti. Ze strany mého otce pochází má rodina ze staré francouzské aristokratické větve. Můj dědeček byl zapojen do služeb námořní zpravodajské služby během II. světové války. Jmenoval se James Casbolt. Byl také vysoce postaveným členem zednářské buňky v Berkshiree. Skutečně málokdo ví, že Berkshire je hlavním centrem aktivit obecně známých jako „NWO“ na území Anglie.

Top