PRVNÍ ČÁST - Předbudoucí čas II

Měšťanské kratochvíle. — Drama inteligence aneb bouře ireálna. — Otvor k nové realitě. — Za logikou a literárními filosofiemi. — Pojem věčné přítomnosti. — Věda bez svědomí a svědomí bez vědy? — Naděje.

PRVNÍ ČÁST - Předbudoucí čas I

Hold chvátajícímu čtenáři. — Rezignace v roce 1875. — Zlověstní ptáci. — Jak devatenácté století uzavíralo dveře. — Konec věd a zapuzení fantastična. — Poincaréova beznaděj. — Jsme svoji vlastní pradědové. — Mládí! Mládí!

Předmluva

Jsem manuálně velmi nešikovný a velmi toho želím. Byl bych lepší, kdyby mé ruce uměly něco vyrábět. Ruce, které dělají něco užitečného, se hrouží do hlubin jsoucna a narážejí tam pramen dobra a míru. Můj nevlastní otec, kterého zde budu nazývat otcem, neboť on mě vychoval, byl krejčovský dělník. Byla to mocná duše, duch vpravdě zvěstovatelský. Říkával někdy s úsměvem, že zrada vzdělanců začala toho dne, kdy jeden z nich zobrazil poprvé anděla s křídly; na nebesa se totiž stoupá rukama.

Top