Prečo Sarkozymu ukradli štokerlík

„Poctivosť je taká krásna a občerstvujúca svojou jednoduchosťou! Žiadne nečestné motívy. Žiadny skrytý zmysel. Totálna neprítomnosť pokrytectva, dvojtvárnosti, žiadne politické hry, ani verbálna vyumelkovanosť. Keď bude naše životy charakterizovať poctivosť a naozajstná integrita, nebude treba manipulovať druhých.“
Chuck Swindoll

O tom niet pochýb, že vzhľad človeka je dôležitý - zvlášť, keď sa chce uchádzať o verejný úrad. Ľudia sú raz takí; škaredosť odpudzuje. Preto chcú všetci vyzerať čo najpríťažlivejšie a neváhajú siahať aj k rizikovým prostriedkom, aby svoj imidž vylepšili. Dokonca aj "fešák" Juščenko si pred predchádzajúcimi voľbami nechal napichať do líc botox, ale keďže potom nemierne pil, malo to preňho neblahé dôsledky.

Chvála lidské blbosti

V centru Babylonu se občas najde hliněná tabulka s klínopisným sdělením. Některé tisíce let staré moudrosti promlouvají k našemu třetímu tisíciletí. Dokonce bych řekl, že nám do duše. Na jedné z destiček (podle Františka Koukolíka) je sdělení dávných Sumerů: KAMKOLI OKO LIDSKÉ POHLÉDNE, VŠUDE SAMÝ PITOMEC. W. B. Pitkin pak toto tvrzení schvaluje, za hloupé lze pokládat 4 z pěti, čili momentálně, kdy žije na planetě skoro 7 miliard lidí (6,7), bychom mohli 6 miliard pokládat za hlupáky. Nejde jen o výši inteligenčního kvocientu: skuteční znalci totiž vědí, že tyto rozdíly neovlivňují životní šance. IQ testy jsou měřením naší schopnosti odpovídat na poněkud ztřeštěné otázky, které si vymysleli psychiatři.

Příběh o Myší zemi

Ten příběh se týká státu, který se jmenoval Myší země. Myší země bylo území, kde bydlely myšky. Rodily se tam, hrály si tam a umíraly tam. Podobně jako vy a já. Dokonce tam měli i vlastní parlament. A každé čtyři roky pořádali volby. Chodili k volebním urnám a házeli tam hlasy. Některé myšky pomáhaly i volby organizovat. A pak často mohly další čtyři pracovat pro stát. Úplně jako vy a já. A pokaždé v den voleb malé myšky volily svou vládu. Vládu z velkých, černých, tlustých koček.

Kreslený humor pre teba

Je ženatý. Má dve dospelé deti a vnuka Daniela. Žije a pracuje v Trenčíne. Od roku 1967 publikuje kreslené vtipy v slovenských i českých novinách a časopisoch. Ako karikaturista na voľnej nohe vytvoril asi 50.000 kreslených vtipov. Verí, že Vás niektoré jeho kresby aspoň niekedy rozosmiali, alebo v budúcnosti rozosmejú. Bol by však najradšej, keby Vás rozosmievali vždy a stále.

Stránky

Top