Dobrý rytier MacGyver II.

Je naozaj zaujímavé, ak sa práve v tomto druhu seriálov stretávame so zvláštnou poetikou zmenených stavov vedomia, čo platí i pre množstvo jeho motívov, ktoré môžeme bez váhania zaradiť do skupiny paranormálnych javov. Osobitnú kapitolu tvoria šamanské rituály, ktorými sa inšpirovali tvorcovia epizódy „Stopy sĺz“. Tu sme sa stali svedkami toho, ako magické praktiky poslúžili boju Indiánov o územie ich rezervácie v Montane, ktoré má neprávom zabrať spoločnosť New Blains Electric, stavajúca elektrické vedenie vysokého napätia. V epizóde „Živý mŕtvy“ (Walking Death) unesú v kolónii haitských imigrantov príslušníci bývalej tajnej polície diktátora Duvaliera mladé dievča Denisu a na mieste činu pohodia bábku - varovanie woodoo, aby svedkovia mlčali. MacGyver s pomocou svojich priateľov odhalí praktiky niekdajších dôstojníkov haitskej polície, ktorí zastrašovaním za pomoci obradov woodoo pripravujú pôdu pre zvrhnutie demokratického zriadenia.

Dobrý rytier MacGyver I.

Keďže patrím medzi pravidelnejších divákov populárneho amerického seriálu druhej polovice osemdesiatych rokov pod názvom „MacGyver“ z produkčnej dielne Johna Richa a Henryho Winklera, rozhodol som sa venovať jeho obsahu z aspektu paranormálnych javov. Aj keď si tento text nečiní nárok na úplnosť vzhľadom k posudzovanej téme, môže byť vcelku zaujímavým zistením skutočnosť, do akej miery sa televízni tvorcovia inšpirovali aj fenoménmi, ktoré stoja v centre pozornosti milovníkov záhad.

Top