Energie z vakua I.

Ani jediná katedra elektroinženýrství v západním světě dnes neučí, co jsou síly v elektrickém obvodu nebo jak vůbec vzniká efektivní elektrická energie dodávaná elektrickou sítí. Ani jediná. Nenalezneme to v ani jediné elektrotechnické učebnici. Ani to v nich nikdy nebylo! Miliardy tun spálených uhlovodíků, statisíce tun spotřebovaného jaderného paliva, parou poháněné turbíny a žádný generátor nikdy přímo nepřidal jediný Watt do elektrické rozvodné sítě. Žádné větrné kolo, jaderná elektrárna, akumulátor či hydroelektrický generátor nebo sada solárních článků. Nic z toho a nikdy ani Watt.

Stránky

Top