Nič v tejto knihe nie je pravda, ale je to presne tak, ako sa veci majú 12

Najskôr vám poviem o tom, ako Thoth spolu s ďalšími Vzkriesenými Učiteľmi pristúpili k vytvoreniu syntetickej kryštalickej mriežky Kristovho Poznania na tejto planéte preto, aby odstránili dôsledky konfliktu udalosti v Atlantíde medzi Marťanmi a Zemou. Keď Vzkriesení Učitelia pristúpili k vybudovaniu mriežky, najskôr prerazili vrty na území Egypta, aby našli ohne života Siení Amenti a aktivovali geomantiu pomocou posvätných bodov na celej Zemi. Ďalej Vzkriesení Učitelia vypočítali, že do zimy roku 1998 musíme vstúpiť do 4. dimenzie, avšak najskôr sa to podarilo urobiť len málokomu. Na tomto experimente (zriadenie syntetickej kryštalickej mriežky Kristovho Poznania) nebolo nič zvláštne. Pravidelne vznikala na iných planétach. Pri prechode z jednej úrovne vedomia do druhej a nikto vo vesmíre nevidel v tomto procese nič zvláštne. Popritom všetkom asi pred 200 rokmi obyvatelia Síriusa, ktorí sú našim vyšším aspektom, pochopili, že existuje hrozba, že my to nikdy nedosiahneme. Predvídali udalosť, ktorá sa mala stať v roku 1972, a pochopili, že preto, aby sme vydržali, musíme byť v tom čaše na úrovni 4. dimenzie. A keď dosiahneme túto úroveň, problém nesmie vzniknúť, v opačnom prípade bude hroziť celej planéte záhuba, domnievali sa. Čas prešiel a začalo byť jasné, že ťažko dosiahneme 4. dimenziu.

Nič v tejto knihe nie je pravda, ale je to presne tak, ako sa veci majú 10

Drunvalo tvrdí, že meditácia je potrebná, aby sme získali príležitosť vrátiť sa k tomu spôsobu dýchania, ktorý sme používali do posledného posunu pólov. Pritom sa musíme naplniť pránou cez temeno a hrádzu, aby energia smerovala v našom tele ako zhora, tak i zdola. Potom prána vchádza do kryštalickej mriežky, obklopujúcej naše telo (v hviezde - tetraédry, vpísanom do sféry) a vychádza v jednej z čakier. O tejto dychovej meditácii Drunvala informovali anjeli, ktorí nie sú ničím iným, ako vyšším aspektom samého Drunvala. Tieto informácie nedostával od Thotha. Aby prežil 52 000 rokov v jednom tele, Thoth každodenne po jednej hodine robil nasledujúce cvičenie: bol otočený hlavou na sever, nohami na juh, sústredil sa na jednu z čakier a dýchal určeným spôsobom. Potom sa postavil opačným smerom, aby zmenil svoju polaritu a robil analogické cvičenie počas nasledujúcej hodiny. Okrem týchto dychových cvičení, Thoth každých päť rokov predstupoval pred "Oheň Života". Netreba hovoriť, ako sa Thoth potešil, keď mu Drunvalo ponúkol vlastnú dychovú meditáciu, ktorou úspešne zamenil svoje dlhodobé cvičenia.

Nič v tejto knihe nie je pravda, ale je to presne tak, ako sa veci majú 9

Podľa znamenitého duševného života Edgara Cayce, tok, prúdiaci v Sieňach Amenti (archív pamäte o histórii Zeme) možno nájsť na pravom pleci Sfingy. Toto možno vypočítať geometricky. Pozrite sa na kresbu na Obr. 11.1. Keď prevediete os súmernosti obdĺžnikom zlatého rezu, do ktorého spadá špirála plošiny v Gíze, tak táto priamka prejde rovno cez pokrývku hlavy Sfingy. A priamka, prevedená pomedzi južné strany pyramídy, sa pretína s osou súmernosti obdĺžnika zlatého rezu presne v mieste pravého pleca Sfingy. Práve teraz sa uskutočňujú veľké práce na obnove Sfingy a jeden z hlavných problémov, s ktorým sa stretli reštaurátori je v tom, že na pravom pleci Sfingy (v tom mieste, kde sa pretínajú línie), vznikla prasklina. Egypťania sa pokúšali stmeliť prasklinu, aby sa nezväčšovala. Hlave Sfingy taktiež hrozí odpadnutie. Asi pred šiestimi alebo siedmimi rokmi Thoth povedal Drunvalovi, že hlava Sfingy má odpadnúť a v jej krku bude nájdená zlatá sféra - obal času.

Nič v tejto knihe nie je pravda, ale je to presne tak, ako sa veci majú 6

Akokoľvek to znie paradoxne, naše telá predstavujú iba geometrické obrazce, ako z vonku, tak i z vnútra. Predtým ako dôjde k oplodneniu, vajíčko je sférou. Je najväčšou bunkou ľudského tela, asi 200 krát väčšou ako priemerná bunka. Vajíčko je natoľko veľké, že ho možno vidieť voľným okom. Teda vajíčko je sféra, vo vnútri ktorej sa nachádza ďalšia sféra - ženské jadro. To obsahuje polovicu ľudských chromozómov - dvadsaťdva plusov. Membrána okolo jadra má vonkajšiu a vnútornú vrstvu. Toto sú dve sférické telá.

Top