Nič v tejto knihe nie je pravda, ale je to presne tak, ako sa veci majú 7

Harmónia hudby a systém čakier nášho tela v sebe zjednocuje geometrický tvar "vajce života". Ako je zobrazené na Obr. 9.48, 3-tia a 4-tá, 7-ma a 8-ma nota hudobnej stupnice sú rozdelené polovičným intervalom. Zdá sa, že nikto nevie, prečo sa tak deje. Niektorí ľudia tiež hovoria o prerušení medzi 4-tou a 5-tou notou. Je to zrkadlový obraz:
jeden, dva, tri, polovičný interval, štyri
jeden, dva, tri, polovičný interval, štyri

- tu sú skutočne dva intervaly po štyroch. Jeden ženský, jeden mužský.

Nič v tejto knihe nie je pravda, ale je to presne tak, ako sa veci majú 6

Akokoľvek to znie paradoxne, naše telá predstavujú iba geometrické obrazce, ako z vonku, tak i z vnútra. Predtým ako dôjde k oplodneniu, vajíčko je sférou. Je najväčšou bunkou ľudského tela, asi 200 krát väčšou ako priemerná bunka. Vajíčko je natoľko veľké, že ho možno vidieť voľným okom. Teda vajíčko je sféra, vo vnútri ktorej sa nachádza ďalšia sféra - ženské jadro. To obsahuje polovicu ľudských chromozómov - dvadsaťdva plusov. Membrána okolo jadra má vonkajšiu a vnútornú vrstvu. Toto sú dve sférické telá.

Nič v tejto knihe nie je pravda, ale je to presne tak, ako sa veci majú 5

Ja sám plne chápem, že len integrácia môže viesť k obsiahnutiu vedomia. V celku som toto cvičil roky svojich žiakov. Toto je cieľom praxe rebersinga. Poznal som filozofiu nesmrteľnosti a vzkriesenia. Postupoval som zámerne v tomto smere dlhé roky. Vedel som o organizovaní síl svetla a temných síl. Avšak v mojich vedomostiach bola medzera. Dokonca aj po mojich konexiách s Drunvalom, ktoré sa konali pre prehliadnutie videného, aj potom, ako mi dal odpovede na nesčíselné otázky som cítil, že mi niečo chýba! Dlhú dobu som nevenoval dostatočnú pozornosť sakrálnej geometrii, o ktorej mi hovoril Drunvalo. K vlastnej hanbe, som dokonca aj predstieral svoj záujem. Preto, aby som pochopil sakrálnu geometriu, som bol nútený vynaložiť veľa času a síl. Niekedy pochopenie jedinej kresby vyžadovalo niekoľko hodín: disponoval som iba video materiálmi. Avšak neľutujem ani jedinú stratenú minútu, na pochopenie tejto vedy.

Nič v tejto knihe nie je pravda, ale je to presne tak, ako sa veci majú 4

Aj Egypťania začali strácať predstavu o Bohu ako o jedinom duchu, prestupujúcom všetky veci sveta. Začali sa klaňať mnohým Bohom. Nanebovzatí učitelia našli vyriešenie tohto problému v priamom vmiešavaní. Museli uznať, že pre prechod na planétovú mriežku Kristovho Vedomia je nutné znovu nadobudnúť skutočnú informáciu z Kroniky Akáša. Jedným z nositeľov Kristovho Vedomia bol Achnaton. Mimochodom, nebol pozemšťan, ale pochádzal z hviezdneho systému Síria. Achnaton vytvoril úplne nové náboženstvo - náboženstvo Slnka. Slnko si uctievali ako zosobnenie jednoty. Za 17 a 1/2 roka svojej vlády v Egypte (asi 1355 rokov pred n. l.) Achnaton zanechal hlbokú stopu v histórii. V tých dobách ho všetci nenávideli. Porušil ich religiózne tradície a prehlásil, že kňazi nie sú potrební, že boh prebýva v každom z nás a že, keď sa naučíme správne dýchať, bude všetko v poriadku.

Stránky

Top