Peniaze bez úrokov a inflácie III.

Peňažný systém, ktorý sme zdedili, je starý viac než 2000 rokov. Nemecký výraz pre peniaze "Geld" presne vyjadruje ich pôvod, ktorým bolo zlato. Zlato, vo svojej podstate neužitočný kov, ktorý sa okrem šperkov a ornamentov nehodil na nič, sa stalo obľúbeným výmenným prostriedkom v Rímskom impériu okolo roku 700 pred Kristom. Pod peniazmi sa stále chápali mince. Táto koncepcia bola začlenená do americkej ústavy. Zlaté a strieborné mince (alebo potvrdenky o ich uložení) boli až do roku 1934 jediným plne legálnym platidlom v Spojených štátoch. Dnes mnoho ľudí - najmä tí, ktorí vidia nevýhody prakticky neobmedzených možností vytvárania papierových peňazí, je za návrat k zlatému štandardu pre peniaze.

Peniaze bez úrokov a inflácie II.

K individuálnej a spoločenskej zmene by malo dôjsť najmä preto, (1) aby sa rozbila určitá šablóna správania sa; (2) a pretože iná šablóna správania sa zdá byť adekvátnejšia na dosiahnutie požadovaného výsledku. K zmene peňažného systému navrhovanej v poslednej kapitole môže dôjsť z jedného, druhého alebo z obidvoch uvedených dôvodov: (1) V minulosti rakovinová akumulácia bohatstva bola pravidelne rozbíjaná sociálnymi revolúciami, vojnami a ekonomickým kolapsom. Bezprecedentná ekonomická vzájomná previazanosť všetkých dnešných štátov a mnohonásobný potenciál globálnej deštrukcie činí tento mechanizmus riešenia konfliktu neakceptovateľným. Sme nútení hľadať nové riešenia s cieľom vyhnúť sa vojne, sociálnej revolúcii alebo ekonomickému kolapsu. (2) Podľa názoru mnohých špecialistov v oblasti ekonomiky a bankovníctva, krach burzy v roku 1987, pri ktorom v priebehu niekoľkých dní zmizlo 1,5 biliónov USD, bol iba slabým vánkom v porovnaní s bezprostredne hroziacim nebezpečenstvom celosvetovej Veľkej depresie, ktorá pravdepodobne nastane, ak v priebehu niekoľkých najbližších rokov nezavedieme fundamentálne zmeny. (18)

Peniaze bez úrokov a inflácie I.

Treba kus odvahy na to, keď človek, ktorý nie je ekonóm, sa pustí do písania knihy o ekonomike, najmä ak sa týka jedného zo základných štandardov profesie, ktorým sú peniaze. Peniaze sú mierou, ktorou je vyjadrovaná väčšina ekonomických pojmov. Ekonómovia ich používajú tak, ako obchodníci používajú kilogramy či architekti metre, pričom zriedkakedy spochybňujú spôsob akým fungujú, aj keď na rozdiel od kilogramov a metrov nie sú konštantné, ale takmer denne podliehajú zmenám. Tento materiál analyzuje spôsob fungovania peňazí, odhaľuje dôvod ustavičnej zmeny jednej z najdôležitejších mier a vysvetľuje, prečo peniaze nielen "hýbu svetom", ale zároveň ho aj ruinujú. Obrovská zadĺženosť krajín Tretieho sveta, nezamestnanosť, degradácia životného prostredia, nahromadenie zbrojného arzenálu a pribúdanie jadrových elektrární súvisia s mechanizmom, ktorý udržiava peniaze v obehu: s úrokmi a s úrokmi z úrokov. Toto je, povedané slovami historika ekonómie Johna L. Kinga, "neviditeľný zhubný mechanizmus" pôsobiaci vo všetkých takzvaných ekonomikách voľného trhu.

Top