Lisabonská zmluva - poroba Slovenska!

Našim parlamentom prijatá tzv. lisabonská zmluva bola zavŕšením ďalšieho kroku zavlečenia Slovenska do pazúrov medzinárodnej kliky túžiacej po porobe národov. Krátko predtým bol prijatý tzv. tlačový zákon. Tieto dve udalosti jasne ukázali pokrytectvo našich politických špičiek ako koaličných, tak aj opozičných.

V dolinách

V dolinách – kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva
jeho jas v tmavom ráne vždy svieti ako brieždenie
V dolinách – lesný med vonia viac ako tráva
na svahoch túlia sa ovčie stáda
v domoch pieseň znie

Stránky

Top