Proroctvá o Európe - z knihovien palmových listov: MATKA ZEM SA BRÁNI (2017-2049)

Od roku 2017 bude situácia o niečo kľudnejšia, ale iba zdanlivo. Začnú sa totiž objavovať nové problémy. Bezprostredné nebezpečenstvo vojny bude síce zažehnané, ale akútnou hrozbou sa stane rýchlo sa meniaca klíma. Priemerné ročné teploty budú naďalej stúpať. Golfský prúd, ktorý prináša miliardy ton tropických vôd k severným oblastiam, začne strácať na sile a zmení svoj smer. To bude spôsobené hlavne tým, že sa do Atlantického oceánu dostane ohromné množstvo sladkej vody - ako z topiacich sa ľadovcov, tak aj z ľadového príkrovu polárnych oblastí. V dôsledku tohto klimatického procesu bude juh USA postihnutý katastrofálnym suchom, zatiaľ čo niektoré oblasti v Číne začnú sužovať extrémne záplavy. Škandinávia sa premení na ľadovú púšť, zatiaľ čo prímorské štáty ako Holandsko a Bangladéš budú ohrozované stúpajúcou morskou hladinou. Milióny hladujúcich utečencov budú opúšťať svoje domovy a hľadať azyl v bohatších štátoch. K týmto udalostiam dôjde podľa západného kalendára v rokoch 2029 až 2034.

Proroctví rukopisů palmových listů

V Indii existují tzv. knihovny palmových listů, v nichž se po generace uchovávají prastaré texty v sanskrtu dávající různé předpovědi a proroctví do budoucna. Staly se známými díky Němci Thomasu Ritterovi, který se o nich dozvěděl a navštívil je. Byl ohromen tím, co zjistil a sepsal své zážitky v knize "Proroctví o Evropě z knihoven palmových listů". V knihovně nalezl list s výkladem svého života a také dostal další předpovědi týkající se Německa a vůbec celého světa. Zde je jedno proroctví, převzato ze stránky www.thomas-ritter-reisen.de a přeloženo do češtiny. Pro zajímavost ještě uvádím, že jedna knihovna putuje po světě a v březnu se bude nacházet v Praze(!). Bude se při té příležitosti konat seminář a bude zde možnost získání osobních výkladů osudu z palmových listů. Více na www.palmovelisty.cz

Na stope osudu v knižniciach palmových listov

Zázraky sú v dnešnom svete veľmi vzácne. Na počiatku tretieho tisícročia kresťanského letopočtu triumfujú bilancie, takzvané „nesporné skutočnosti“ a ničím neobmedzovaný osobný prospech. Rozsiahle znalosti, múdrosť a poznanie základných existenčných súvislostí majú v našom svete právo na existenciu iba vtedy, pokiaľ sa zodpovedajúcim spôsobom vyplácajú, teda povedané inými slovami, ak pokiaľ možno čo najskôr prinesú patričný zisk. „Shareholder value“ (hodnota vlastného kapitálu, pozn. prekl.) a „flexibilita“ sú kúzelné zaklínadlá tohoto „nového globálneho myslenia“, ktoré uznáva peniaze a hmotný majetok ako jediné merítka „úspechu“, ktorými je porovnávaný každý jednotlivec.

Top