Smer globálna mena?

Analytici sa hádajú, či má v prípade pokračujúcich finančných a hospodárskych turbulencií menšiu či väčšiu nádej na prežitie dolár alebo euro. V neprospech dolára hovorí inflačná politika americkej centrálnej banky, nesplatiteľné a stále vzrastajúce zadlženie verejného aj súkromného sektora či miestny priemysel devastujúci obchodný deficit. K optimizmu neprispieva ani nedávna dohoda medzi Čínou a Ruskom, že ich vzájomný obchod nebude prebiehať v dolároch, ale vo vlastných národných menách.

Matica čaká na zmenu

„Dnes je Matica slovenská uzavretá do seba, národu a najmä mladým Slovákom sa stratila v hmlách neviditeľnosti a z toho plynúcej nepotrebnosti. Prišiel teda čas, aby sme Maticu obrodili po každej stránke, a to duchovne i hmotne. Pod nový matičný plášť musíme priviesť najmä mladých, Matica sa musí stať alternatívou pre tých, ktorí sa bez nej pripoja k mase konzumentov sladkastých ponúk moderného sveta. Ktorí sa stanú ľuďmi bez koreňov a bez cieľov, kôpkou otrockých koží. Inej cesty niet, len otvoriť Maticu pre všetkých. Potvrdením jej osožnosti v týchto rokoch nemôže byť nič iné ako stotisícová členská základňa.“

Česi oslavovali deň štátnosti

V predvečer Václava oslavovali na druhom programe Českej televízie Deň českej štátnosti. V preplnenej koncertnej sále za sprievodu orchestra premietali prvý český nemý veľkofilm Svatý Václav. V roku 1929 vtedajší náš (ale aj podľa filmu vidieť, že predovšetkým český) štát po prvý raz v histórii podporil nakrútenie filmu. Stál 4 milióny korún, a keď hrozilo, že je ich málo, zasiahol prezident Masaryk. A tak nič neohrozilo premiéru 4. apríla 1930 v kine Alfa. Áno, nakrútili ho aj za „naše" peniaze, a nezabudli na to. Tesne pred zavraždením Václava spieva slepý igric legendu o troch Svätoplukových prútoch, a len čo náš kráľ zavrie oči, jeho synovia tasia dýky a ako aziati sa navzájom vyvraždia.

Jakubiskova epopeja

Ak režisér filmu Bathory študuje dejiny zo Svätoplukových čias, tak ako v prípade čachtickej panej, máme sa na čo „tešiť“. Na Slovensko sa valí ďalšia pohroma: Juraj Jakubisko ide nakrútiť film o Svätoplukovi. Filmový tvorca vyhlásil, že študuje historické pramene, navštevuje miesta archeologických vykopávok, diskutuje s odborníkmi na raný stredovek. Režisér chce vraj svetu ukázať, že naši predkovia neboli opice (?) a že Slovania majú slávnu minulosť.

Stránky

Top