Ukradnuté Kosovo (+VIDEO)

Veľmi sa mýli, kto si myslí, že sloboda prejavu patrí k základným vymoženostiam našej ponovembrovej demokracie. Jednotlivca možno urážať v bulvárnej tlači, možno písať nepravdy a výmysly o tom či onom, ale zverejniť pravdu o hanebnostiach súčasnej svetovej politiky, o medzinárodnom bezpráví je takmer nemožné. Viacero tém v oficiálnych médiách nikdy neuzrie svetlo sveta, a tak sa mnohé nepríjemné pravdy šíria internetom ako novodobé samizdaty. Pravdaže, autor nie je nijako chránený pred „spravodlivosťou“ politického systému, ktorý môže kedykoľvek zasiahnuť. Môže zakázať, zhabať, umlčať.

Prípad Štefánik

Výnimočnosť osobnosti Milana Rastislava Štefánika a jeho prvoradý význam v slovenských dejinách potvrdzujú aj prieskumy verejnej mienky, kde v ankete Najvýznamnejšia osobnosť slovenských dejín získal čestné prvé miesto. Všetci kompetentní, s ktorými sme ako členovia iniciatívy Za krajšiu metropolu Slovenska o generálovi M. R. Štefánikovi rozprávali, sa takisto vyjadrovali o jeho osobnosti s najvyššou úctou a obdivom k jeho zásluhám. Možno teda konštatovať, že ide o osobnosť nielen výnimočnú, ale aj národne zjednocujúcu, čo je v slovenskej spoločnosti postavenie viac ako exkluzívne. Takýmto osobnostiam sa všade v kultúrnom svete prejavuje prislúchajúca úcta. Čo to znamená v praxi?

Starí Slováci nie sú chiméra

Má za sebou mimoriadne plodné roky pedagogickej, literárnej i politickej, ale najmä vedeckej práce. Ako poslanec Federálneho zhromaždenia hlasoval za samostatné Slovensko, keď sa rozhodovalo o rozdelení ČSFR. Pôsobil aj ako minister školstva Slovenskej republiky, bol veľvyslancom v Chorvátsku a generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea v Bratislave.

Záhada tunguzského meteoritu

Osudné roky končiace sa osmičkou sa neviažu len k histórii Slovenska. Presne pred storočím, roku 1908, prišlo v stredosibírskej tajge k podivuhodnej udalosti, nazvanej neskôr tunguzskou katastrofou. Ide vari o najzáhadnejšiu udalosť 20. storočia.

Stránky

Top