Záhada z Chibolton, aneb přijali jsme skutečně zprávu z vesmíru? (7)

Chris Joseph upozornil na skutečnost, že celá původní Zpráva byla plná “nesrovnalostí v binární soustavě a protichůdné intuitivní symboliky”. Nejen že se binární záznam měnil bez upozornění z řádku na řádek (viz.dole), ale promíchání s ne-binárními grafickými elementy – jako jsou: “humanoidní postava”, “linie sluneční soustavy” a “zahnuté schematické vyobrazení Arecibo teleskopu” – ,dle jeho úsudku přidalo “ne-matematické symboly, které by jistě zmátly každého skutečného mimozemšťana, který by přijal toto konkrétní vysílání“.

Záhada z Chibolton, aneb přijali jsme skutečně zprávu z vesmíru? (6)

V loňském roce byl vydán americký patent firmě  Enzo Biochem, Inc. z Farmingdale NY. Patent (#5,958,681) oznámil existenci nového procesu pro modifikování DNA, techniku vyžadující přidání třetího vlákna ke klasické dvojité šroubovici, přičemž tak dočasně vznikne šroubovice trojitá. Trojitá šroubovice drží požadované nové sekvence v těsné blízkosti u původního genu a v přesném bodě v původním genu, dostatečně dlouho na to, podle Enzo Biochem, aby “rekombinace, výměna nebo zasazení proběhlo s vysokou četností.”mPokouší se nám tato “trojitá šroubovice” v piktogramu sdělit, že nějací “mimozemšťané” prováděli podobné experimenty “genetického inženýrství” na lidech … někdy v minulosti? Tato teorie je v souladu se zvýšeným počtem nukleotidů v sekci lidské DNA u „odpovědi“ (nad protějškem k lidské postavě v Arecibo originálu); neboť se zdá, že tato změna v piktogramu v obilí přímo odkazuje na humanoidní postavu vyobrazenou hned pod touto zásadní sekvencí. “Lidská postava” z původní Zprávy byla pečlivě nahrazena ve verzi piktogramu malou postavou s velkou hlavou – připomínající klasického ”šediváka“ … doplněnou binárním kódem udávajícím jeho údajnou výšku (asi 3,3 stopy).

Záhada z Chibolton, aneb přijali jsme skutečně zprávu z vesmíru? (5)

Nejprve se podívejme na číselný “piktogram” (vpravo dole), který je dílem dvou prvočísel: 23 a 73. Toto ustanovuje “rastr” pixelů – 23 na šířku a 73 na výšku. Po (libovolném) přiřazení “černé” k “jedničkám” a “bílé” k “nulám” (vlevo dole) může začít dekódování. “Nuly” a “jedničky” zprava doleva tvoří v horní linii dekadická čísla 1-10 (představující binární ekvivalenty). Na druhém řádku jsou atomová čísla základních prvků, o nichž se lidé (v roce 1974) domnívali, že tvoří základy Života – vodík, uhlík, dusík, kyslík a fosfor. Pod tím jsou vzorce pro základní chemické složení pěti hlavních molekul DNA; dále, vertikální vyobrazení dvojité šroubovice DNA omotané okolo centrální binární páteře, která má odhalit, že v naší DNA máme asi 4 bilióny nukleotidů; pod tím je humanoidní postava [která je doplněna kódem (napravo) zobrazujícím správnou průměrnou výšku liských bytostí, spolu s populací Země v 1974 (nalevo)]; na dalším řádku se nachází mapa celé naší sluneční soustavy (ukazující Zemi vyzdviženou nad linii ostatních planet, naznačujíc tak naši vlastní “obydlenou” planetu původu).

Záhada z Chibolton, aneb přijali jsme skutečně zprávu z vesmíru? (4)

James Deardorff, někdejší vedoucí vědecký pracovník Národního centra pro atmosferický výzkum (National Center for Atmospheric Research) v Boulderu v Coloradu, se pokusil vypočítat tuto pravděpodobnost, (že se v inkriminovaných polích odehrálo něco mimořádného). Začíná tím, že klade naprosto základní otázky založené na zdravém selském rozumu. Jaká je tedy pravděpodobnost, že by podvodníci mohli:

Stránky

Top