Dinosauři jako domácí zvířata lidí? I.

Popis prehistorických dějin, s nímž západoevropská věda vystoupila asi před stoletím, neodpovídá skutečnosti!
Díky novým poznatkům víme, že se některé zkušenosti nikdy nezpřetrhaly. Systematičtí pozitivisté, které Herbert Wendt označuje jako „přírodovědecké byrokraty“, se namáhavě pokoušejí obhajovat neustále navazované uzlíky na učení o vývoj druhů, které se už v Darwinově době chápalo jako dogma. „Ani jako kompromis navrhovaný odkaz na příležitostné skoky nebo mutace nestačí,“ uvedl předčasné zesnulý Gerd von Hassler ve své knize „Záhadné vědění“.

10 top objavov gigantov v Severnej Amerike III.

„Kostra, ktorá sa našla neďaleko Miamisburgu vyvolala nespočetné diskusie nielen medzi zvedavými a nevzdelanými, ale aj medzi učenými vedcami po celom svete. O tele človeka, takého veľkého, nenájdete zmienku nikde v histórii – a práve také sa našlo v údolí Miami, Ohio. Podľa výpočtov kostra musela patriť človeku, ktorý bol vysoký približne 2,47 m.“

10 top objavov gigantov v Severnej Amerike II.

“Viac ako 1000 výpovedí svedčí o tom, že za posledných 200 rokov sa v Severnej Amerike na starodávnych pohrebných miestach našli viac než dvojmetrové kostry. Všetko je podrobne zdokumentované v novinových článkoch, hovorí sa o nich v mestských a okresných historkách, listoch, vedeckej tlači, denníkoch, fotkách a Smithsonianských etnologických správach. Tieto kostry sa našli na celom území s rôznymi anomáliami ako napr. dva rady zubov, sánky také veľké ako celá ľudská tvár, predĺžené lebky – toto všetko bolo zdokumentované prakticky v každom štáte.”

10 top objavov gigantov v Severnej Amerike

Irokézi, Tuscarorovia, Huróni, Omahovia, a mnoho ďalších severo-amerických indiánskych kmeňov spomína na veľkých ľudí, ktorí kedysi žili a pohybovali sa po teritóriách ich praotcov. Po celom území dnešného USA nachádzame stopy po týchto starovekých „obroch“.1

Stránky

Top