Mediální "Psycho"

Komentář čtenáře:
Dobrý den,
Jednou jsem si koupil Psychowalkman a mám s ním docela podivné zkušenosti..., ale popořádku...
1. Když jsem si jej kupoval, chtěla po mě prodavačka RČ a trvalé bydliště...??? Nechápu proč, ale to mi došlo až později...
2. Pustil jsem si program, který mě uvedl do hladiny "alfa" a pak "theta"...do cela zajímavý přístroj, který měl uklidňující účinek
3.Jednou v noci jsem si pustil jsem si program na spaní a při cca 4Hz jsem se vzbudil strachem,protože mi někdo mluvil "do mozku" a ještě něco víc ..., ale to si nechám pro sebe
4. Tak mě napadlo, jestli tyto přístroje neslouží k modulaci (obrazem-blikáním,zvukem) vědomí... a napadla mě taková docela reálná sci-fi představa, že člověk používající tento přístroj je "programován" třeba i satelitně na nějaké (možná budoucí) úkony... prostě tímto přístrojem jste "zhypnotizováni" na určitou frekvenci a ta se naladí na "centrum" odkud si Vás už modulují jak chtějí...

Anunnaki IV. - poslední soud...

Stále ještě nevíme, do jaké skupiny Anunnaki máme zařadit padlá „nebeská knížata“ a do které jejich soudce. Jakkoliv se může zdát, že soudní dvůr nebeských bytostí pochází z entity Elohim (Jahwah), nemusí tomu tak být. Když mé největší podezření padá na duchovní tvory, kteříž zdávna kontrolují dodržování řádu Stvořitele, pilně střežící všechna tajemství i jakékoliv porušení univerzálních základů Genese. Spirituální bytostí bytující o několik řádů výše, než bychom kdy tušili u průměrného domorodce, kteří jakékoli hrubé narušení Univerzálního řádu okamžitě, bez jakýchkoliv emocí, odměňují „červenou kartou“ všem přítomným. Nikoli jen viníkům. Přičemž se zdá, že jim kupodivu nevadí vzájemná záměna časových linií, ačkoliv prvotní operace směřující k záměně časových linií, směřují ve skutečnosti ke genetickým manipulacím, neboť jsou logickým důsledkem všech důsledkově navazujících průšvihů. Připočítáme-li kalkulaci s tragickou úrovní IQ světového managementu, jenž je v plánech mimozemských agresorů očividně započítán, pak si mimozemské bytosti nemusí stěžovat na omezování svých práv a svobodných rozhodnutí. Naopak…

Anunnaki III. - kloni, kteříž zdávna byli...

Nejstarší známé pojmenování míst (Palestiny), ve kterých se, sice již zřídka, vyskytovali potomci někdejších klonů padlých knížat nebes, je Martu (Západní země), či Amurru – země Amorejců. Hebron je, dle nepříliš věrohodných pramenů, prastarým městem vystavěným sedm let před egyptským Soanem. A pravděpodobně, soudě podle osídlení potomky Anaků, neskonale starším. To místo podle tradice obýval lid Achíma, Šešaj a Talmaj, potomci Anakovi (Anunnaki).

Anunnaki II. - padlí strážci nebes...

Mezi souhrnem mimozemských aktivit (které jsem si dovolil nazvat pravým, nicméně zřejmě rozčilujícím pojmem „Anunnaki“) a domorodými borci současného stvoření dlouhodobě panovalo nesporné napětí. Vyplývající nejen z nepřeberného množství faktorů zásadních odlišností, ale i antagonistických zájmů uvnitř jednotlivých mimozemských uskupení.
Mnohdy ústící do nepochopitelných a zcela pragmatických lokálních masakrů, jindy postihující celou planetu nebývalými kataklyzmaty... Když postavení domorodců nebylo nikdy záviděníhodné... Nicméně za sebe tvrdím, nic tak krásného, jako jsou ženy a děti Země a okolní hvězdný vesmír očima domorodce, jsem snad nikde jinde neviděl.

Stránky

Top