Vzniká v Anglii moderní parapsychologie?

Karel Wágner | V několika článcích na internetu se objevily zvěsti o tom, že v Anglii vzniká nový vědní obor, který má nahradit ze středněproudé (oficiální) vědy akademickou obcí vytěsňovanou parapsy­chologii. Takovéto zprávy jsou přinejmenším zavádějící. A tak se pokusím zde uvést věci na pravou míru.

Exorcismus a fenomén clairvoyance

Karel Wágner | Dnešní exorcisté, pokoušející se vymítat z údajně posedlých lidí „zlé duchy“, mnohdy za posed­lost skutečně považují disociativní poruchu identity (dissociative identity disorder), dříve známou jako mno­ho­četná porucha osobnosti (multiple personality disorder), pro niž je typická pří­tomnost dvou nebo většího počtu odlišných identit nebo stavů osobnosti, které opakovaně přebírají kontrolu nad cho­váním postiženého jedince.

Levitace při modlitbách potvrzena! (?)

Karel Wágner | Snad ve všech diskusích o dosud neobjasněných jevech, kde přijde řeč na spontánní (samo­volnou) levitaci, se objevuje neustále opakovaná námitka skeptiků, že existence tohoto jevu nebyla ještě nikdy potvrzena.

Stránky

Top