Exkluzívny rozhovor s docentom Štollmannom, prednáška a beseda

Ing. Vladimír Štollmann – docent na Katedre lesnej ťažby, logistiky a meliorácií, Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Profesionálne zameraný na oblasť mechanizácie a automatizácie lesníckej výroby, v ktorej publikoval okolo 200 publikácií. Autor 16 patentov a nositeľ Ceny Jána Bahýľa 2010. V humanitnej oblasti autor článkov: Horákov preklad Velestúrskeho epigrafu – pohľad z hľadiska teórie informácií, časopis Historická revue, 9/1994; Nápis z pevnosti Dura v Mezopotámii, časopis Historická revue, 8/1995. Zakladateľ vzájomnej spolupráce medzi Technickou univerzitou vo Zvolene a Severo-východnou federálnou univerzitou M. K. Ammosova Jakutsk.

Kniha Jakutské Oloncho

Kniha zoznamuje čitateľa s Jakutskou republikou, s krajinou nekonečných priestorov s nedotknutou prírodou. Počtom malý jakutský národ si aj v globalizovanom svete dokázal zachovať svoju identitu a dodnes je nositeľom jedného z najstarších náboženstiev na svete.

Bajkalský šamanismus

Guru současných mystiků a výzkumníků neznáma Nikolaj Rerich považoval ›› Bajkal za jedno z několika míst na Zemi se zvýšenou koncentrací energie, kde dochází k propojení energetických proudů planety a kosmu. Těžko říct, co měl Rerich konkrétně na mysli, ale to, že vyjádřil názor všech mystiků, je zcela jasné. Možná stačí přijít na kloub tomu, proč všichni považují jezero za posvátné a jak se to projevuje v praxi.

NÁVRAT DUŠE: Šamanská cesta do minulosti a ozdravení budoucnosti

Psycholog a lékařský antropolog dr. Alberto Villoldo vysvětluje léčení mimo čas a prostor. Ukazuje, jak lze vstoupit do bezčasé přítomnosti a uzdravovat události, které nastaly v minulosti, a jak můžeme opravit svůj osud a změnit jeho průběh v životní předurčení. V knize poskytuje způsoby, jak léčit sama sebe a své blízké s využitím praktik šamanů na území amerického kontinentu. Dávní šamani tomuto způsobu terapie říkali „cestování“.

Stránky

Top