ŠAMANSKÉ CHODNÍČKY Mariána Benku 2. Les je plný bytostí

Keď sa Indiánom narodilo bábätko, rodičia ho zaniesli do lesa a predstavili ho celej rodine: mame Zemi, starému otcovi Slnku, bratom a sestrám zvieratám a rastlinám. Pre nás je to metafora, pre domorodcov samozrejmá realita. Vnímanie sveta v šamanských kultúrach je animistické. Všetko má svojho ducha, všetko je živou bytosťou a každá živá bytosť je príbuzný.

Pozvánka Mariána Benku: ŠAMANSKÉ CHODNÍČKY

Čím to je, že sa aj v tejto modernej dobe nájdu ľudia, ktorých fascinujú americkí Indiáni, sibírski Tuvínci či starí Kelti a ich duchovné praktiky? Možno preto, že cítime, ako sa naša vlastná civilizácia dostala do slepej uličky. Prírodné národy žijú alebo v minulosti žili drsným a nepohodlným spôsobom, no zároveň v rovnováhe s prírodou, svojimi blízkymi a sebou samým.

Úvod k šamanizmu 3.

Šamanizmus je metóda založená na empírii. Preto by šaman mal mať radosť z dobrodružstva skúmania. Je prostredníkom medzi dvomi svetmi a preto sa nemôže uspokojiť so zážitkami iných. Neobyčajná realita je tak neuveriteľne komplexná, že ju nemožno úplne opísať. Každá takýto opis sa stáva len zjednodušením skutočnosti. Práve na snahe definovať referenčný systém neobyčajnej reality sú založené náboženstvá a iné hierarchické systémy. Skutočný šaman cestuje, porovnáva a vytvára si vlastný obraz sveta. To však neznamená, že by sa nemal venovať systematickému prieskumu v spolupráci s inými!

Stránky

Top