:::film::: A Y A H U A S C A

Amazonský šaman je pro svého pacienta nejen lékařem a psychologem, ale především dobrým přítelem, který ví, že tělo se může uzdravit pouze uzdraví-li se duše. V peruánské přírodní léčbě má mnohostranné využití psychoaktivní nápoj ayahuasca ověřený tisíciletou tradicí indiánských šamanů. Režisérka Karolína Alvarez natáčela unikátní výpovědi pro svůj film přímo v srdci největšího deštného pralesa světa.

Úvod k šamanizmu 2.

Vedci pozorujúci šamanov v tradičných kultúrach opisovali ich cestu ako tranz (šaman padol na zem a bezvládne ležal), alebo extázu (šaman tancuje a hlasno spieva). Až moderné výskumy vymedzili samostatný šamanský stav vedomia. Oproti halucináciám bežným napr. pri schyzofrénii sa SSC odlišuje tým, že šaman aktívne vyhľadáva duchov vo vedome navodenom zmenenom stave vedomia, ktorý môže zvyčajne kedykoľvek opustiť.

Úvod k šamanizmu 1.

Samotné slovo "šaman" pochádza z jazyka sibírskeho kmeňa Tunguzov a znamená "ten, čo vidí v tme". Okrem Sibíre šamani dodnes pôsobia v tradičných kultúrach Severnej a Južnej Ameriky, Austrálie, severnej Európy, strednej Ázie, Ďalekého Východu, Indie a subsaharskej Afriky. Ich mená sa líšia (bhopa v Indii, awenydd vo Walese, mudang v Kórei, noaide v Laponsku, curandero v strednej Afrike, atď.), ale poslanie a spôsob práce zostávajú rovnaké.

Stránky

Top