Pozor na destruktivní kulty!

Mezi organizacemi, které se zabývají některou stránkou hraničních jevů se mohou zájemci setkat i s těmi, které namísto hledání začnou předkládat už hotové recepty na veškeré problémy a na všechny otázky mají připravené své odpovědi. Obsah jejich učení může představovat do jisté míry hotový systém, který svými četnými vazbami a souvislostmi s různými anomálními jevy, psychotronikou a léčitelství nevyjímaje, mohou přitahovat zájemce právě o tyto oblasti a těžit z jejich zájmu o poznání.

Stránky

Top