Anorganické bytosti a jejich vliv na člověka, ochrana před ovládáním II.

V minulém díle jsme si pověděli, že lidé mohou upadnout do pastí nastražených anorganickými bytostmi. Jedná se o pasti vědomí určené pro zachytávání a odebírání životní síly, vůle, energie myšlení a pozornosti. Nízké bytosti astrálu způsobují různé závislosti, stavy nálad, psychické poruchy, negativní emoce, ponoukají člověka k různým typům chování, umocňují v člověku jeho špatnou stránku, zvyšují agresivitu apod. Zejména duchové závislostí, např. na jídle, alkoholu, televizi, drogách, jsou v našem světě velmi častými souputníky. Vyšší stupeň tvoří ovládání vědomí a příživnictví přímo na osobnosti jedince. Osoba, která se ztotožní s vůlí mága, skrze zmiňované návnady a protislužby, přijímá jeho energii a ten může implantovat své vědomí do onoho člověka. Postižený přebírá energii cizího vědomí a považuje ji za vlastní a to je zakomponováno do jeho osobnosti. Později, když se v lepším případě dotyčnému podaří se osvobodit a odpojit, cítí, někdy velmi intenzivně, že jakoby "umírá", část jeho já "mizí" a on "ztrácí kus sama sebe".

Anorganické bytosti a jejich vliv na člověka, ochrana před ovládáním

Rozumíme jimi bytosti, které nemají svůj vlastní zdroj energie a musí ji získávat z okolních zdrojů. Většinou mají nehmotnou podobu, mohou se však projevit i tělesně. Lidé jsou jimi obklopeni a různě se na ně mohou napojovat a ony na ně. Anorganické bytosti nemohou nic vykonávat samy a mohou pouze využívat lidských bytostí a svého vlivu na ně. Interakce s nimi může mít podobu spolupráce, kdy člověk dostane od bytostí něco výměnou za část své energie, ale mnohem častěji je člověk pod vlivem negativních bytostí bez jeho vědomí a dostává od nich jen tolik, aby dál produkoval energii stravitelnou pro ony bytosti. Člověk pod vlivem temné astrální bytosti je veden k produkování energie strachu a nenávisti, podezřívavosti a nedůvěry. Jedná se o energetický obchod, kdy bytost poskytuje jedinci zážitky a on produkuje strach jako potravu. Tak se děje na úrovni emocí.

Top