Dům levně 11 - jak ukočírovat své sny

Na jedné straně je sen, na druhé finanční zatížení a riziko, které rodina podstupuje pro půjčku. Optimum se těžko hledá, když většina z nás nemá reálné představy o svých financích. Optimisté jsou schopni si půjčit i s tím, že snad budou mít v budoucnu plat větší. Ale v tomto případě je lepší být pesimista, a předpokládat, že to může být i horší.

Dům levně 10 - vyhnout se prodražování

Dnešní kapitola nebude tak jednoduchá. Protože je o přemýšlení a užívání rozumu. Hledání jednoduché, a při tom dostatečně vyhovující, cesty. Nejraději se v tomto případě inspiruji u našich předků, kteří dělali věci jednoduše. Maximální jednoduchost, pramenící z pochopení věcí a souvislostí, to je to poučení, které jsme zapomněli převzít od našich dědů. Nejlepší bude příklad z praxe.

Dům levně 9 - recyklace materiálů

Recyklovat je nejen moderní a ekologické, ale samozřejmě i rozumné. Znovu využít materiál, který by byl jinak odsouzen k vyhození na skládku, nebo spálení. Oboje totiž zatíží životní prostředí. Recyklací se tedy ušetří hned dvakrát, dotyčný předmět nemusí být znovu vyroben a zároveň nezatíží prostředí energií potřebnou pro jeho likvidaci.

Dům levně 8 - omítky a příčky

Vnitřní omítky domu nejsou vystaveny extrémům počasí, proto musí splňovat z hlediska funkčnosti jen určitou pevnost a otěruvzdornost. Hlavním kritériem, a to i u levného domku, bude estetická hodnota. Protože stavíme dům nejen levný, ale i ekologický (máme požadavek zdravotní nezávadnosti) nebudu se zabývat různými lepidly a namíchanými směsmi. Nemají historii a jsou v praxi teprve zkoušeny. Výrobci je ladí a pravidelně upravují.

Stránky

Top