Fenomén zvaný poltergeist 3. díl

Karel Wágner | "Poměrně dobře popsaný výskyt poltergeista v rodině Ščapových z přelomu roku 1870 nám po­dává podstatné informace, bez kterých se v budoucnu neobejdeme při objasňování tako­výchto spo­ra­dicky se vyskytujících přírodních jevů. Především je zde možné vyloučit vliv elektroroz­vodných sítí, neboť roku 1870 neměla ve svém domě jmenovaná rodina zavedenu elektřinu: zdejší fyzikální jevy tedy rozhodně nejsou adekvátní výskytům tzv. elektropoltergeista, známého napří­klad z kauzy u nás medializovaných hořících zásuvek ze Strašic."

Fenomén zvaný poltergeist 2. díl

Karel Wágner | "Především bylo třeba co nejpřísněji prohlédnout dům. Jelikož až do té doby se nic nedálo a v domě bylo úplné ticho, nemohl jsem ovšem bezpečně zaručit, že se budou jevy opakovat. Než již prvního večera jejich pobytu se znovu opakovalo jak klepání ve zdích a na tabulkách oken, tak i poletování předmětů."

Fenomén zvaný poltergeist 1. díl

Karel Wágner | "Tu začali jsme se skutečně chovat k těmto jevům nepřátelsky a se strachem, a to tím spíše, že druhého dne (9. ledna) toto proklaté klepání na okno ženiny ložnice se již rozléhalo za dne, o třetí hodině odpolední, kdy si chtěla po obědě zdřímnout. A od tohoto okamžiku začalo ji všude proná­sledovat."

Top