UPOZORNENIE: Tento článok/podcast/video nechápte ako jednoznačný návod, nenahrádza konzultáciu s odborníkom! Môže vyjadrovať názory, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Autor, prevádzkovateľ ani redakcia nenesú žiadnu zodpovednosť za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených na týchto stránkach.

Ing. Václav Vašek: ZAPPER A FREKVENČNÁ TERAPIA

Před několika lety zveřejnila Hulda Clarková svoje výsledky výzkumů v ničení patogenních organismů v lidském těle pomocí svého vynálezu, kterým je přístroj Zapper. Je to v podstatě frekvenční generátor obdélníkových impulsů, který ničí široké spektrum mikroorganismů, které v sobě člověk nemá mít. Chcete vědět víc?

Top