Jaká jsou skutečná mayská poselství k roku 2012? (3. část)

Dávný Mayský časový plán odkrývá začátek velkého 5 125 letého cyklu, startujícího v roce 3114 před naším letopočtem. Od této doby jsme byli my, jako lidská rasa v zrychlujícím se procesu, dnes známém jako Civilizace. Dr. Arguelles píše ve své publikaci Čas a Technosféra (Time and Technosphere): "13. srpna 3114 před Kristem je přesný začátek naší zaznamenané historie: první Egyptská dynastie je datována zhruba od 3100 př. naším letopočtem; první město Uruk v Mezopotámii rovněž zapadá do tohoto období, stejně jako Hindská Kali Yuga (3102 př. nl.), co je však nejzajímavější - rozdělení času na 24 hodin, 60 minut a každá minuta pak do 60 vteřin (také rozdělení kruhu na 360 stupňů), tím vším je rovněž typická i Sumerská říše. Jestliže počátek historie civilizací byl takto přesně zakotven, proč by nemohl být konec historie (21. prosinec 2012) zrovna tak přesný?"

Jaká jsou skutečná mayská poselství k roku 2012? (2. část)

Náš život nyní ovlivňují proroctví od mnoha lidí z celé planety. Konkrétní načasování změn pochází jako dárek od dávných Mayů, nejvýznamnějších časoměřičů historie. | V současnosti žije přinejmenším na 7 milionů Mayů. Nejvíce obývají mexické státy Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco a Chiapas, a země střední Ameriky Belize, Guatemala, Honduras a Salvador. Můžeme snadno najít důkaz, že mnozí žijící Mayové vidí v období kolem roku 2012 zásadní význam. Myslí si ale, že nemá mnoho společného s apokalyptickými motivy, které jsme si pro rok 2012 vytvořili.

Jaká jsou skutečná mayská poselství k roku 2012? (1. část)

Slunovrat 21. prosince 2012 ~ přesně v 11:11 světového času, znamená dokončení 5 125 let dlouhý cyklus podle mayského kalendáře | Spíše než že by šlo o lineární koncový bod, je tento světový cyklus, který se zavírá, přirozeně následován zahájení nového cyklu. Co tento nový cyklus má pro lidstvo přinést, je stále záhadou… 2012 se rovněž považuje za dokončení 26.000 let precese rovnodennosti (precese vychýlení, nebo také vlnivý pohyb Země, který má za následek změnu náklonu zemské osy vůči ekliptice - pomyslné dráze, po které putuje Slunce, o 23,5 stupně, ke kterému dochází každých 25.900 let - zde je uváděn zřejmě zjednodušený a zaokrouhlený údaj 26.000 let – pozn. překl.). Někteří říkají, že to označuje také konec světa.

Top