Kdo se přiživuje na jméně Vangy? II.

Alla Děmidovová (herečka): „Vanga si vzala mé sladkosti a zeptala se mne, jestli je se mnou můj otec. Ještě jsem nestačila odpovědět a ona už říkala: „On zemřel, on stojí.“ Potom se zeptala, proč mne vidí ve vojenské uniformě a popsala kostým Angeliky z filmu „Štít a meč“. Řekla jsem jí, že je to jedna z mých rolí. „Ach, tak ty jsi herečka? Ale to není tvoje profese, pro tebe by bylo lépe se zabývat vědeckým výzkumem.“ Takže jsem se asi minula povoláním…“

Kdo se přiživuje na jméně Vangy? I.

Kdo byla Vanga? Byla pravda, že viděla do lidí jako rentgen? Nebo znala, jaká bude budoucnost lidstva a Země? Ten problém vzrušuje mnohé badatele i obyčejné lidi. Vyřešit tuto otázku se vydala redaktorka Komsomolské Pravdy Světlana Kuzina. Setkala se s dvaceti příbuznými a přáteli Vangy, kteří ji znali po celý její život. Ti jí objasnili mnohé mýty, které se o ní šířily a stále šíří.

Top