Ako funguje Pulse Smartpen?

Najmä študentov určite zaujala budúcnosť zaznamenávania si poznámok z prednášok. Pomocou Pulse Smartpen pera sa pri písaní nahráva súčasne zvuková stopa, ktorá je následne synchronizovaná s tým, čo ste napísali. Už sa vám tak nikdy nestane, že nebudete vedieť, o čom sú vlastne slová, ktoré ste si zaznamenali...

Top